Šampanja i dvorci Loare

cena od
219
EUR ,00
trajanje
9 dana
Upit
Upit

Šampanja je region na severoistoku Francuske koji je u doba Rimljana bio najnaseljeniji kraj severno od Rima. Nakon pada Zapadnog rimskog carstva, vladavinu ovim područjem preuzima dinastija Merovinga. U katedrali u Remsu krunisan je i prvi francuski kralj Hlodoveh I. Najvažniji proizvod Šampanje je šampanjac. Godišnje se proizvede oko 263 miliona boca, od čaga se izvozi 37%. Dolina Loare, najduže reke Francuske, poznata je po vinogradima i dvorcima kojih ima oko 300. Najinteresantniji su Šenonso, Šambor, Bloa...


Ruta
Beograd
Salcburg
Mec
Eperne
Tur
Ulm
Beograd

Prevoz
Autobus
Smeštaj
Hotel
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Beograd, Srbija
Destinacije
Francuska
Vrste putovanja
Gradovi Evrope
Kod putovanja
FR2
Zahtevnost
Pogodno za decu
Da

Plan i program

Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuće cveća) u 18h. Dnevno-noćna vožnja kroz Mađarsku i Austriju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Beograda do Salcburga

Mesto

 • Beograd

Dolazak u Salcburg u prepodnevnim časovima. Pravi se desetočasovna tehnička pauza. Fakultativni obilazak Mocartovog grada: Mirabel palata, Mocartova rezidencija, Hotel Zaher, Mocartova kuća, katedrala, tvrđava Hohensalcburg sa najlepšim pogledom na grad i recu Salcah. Šoping, šetnja, uživanje u romantičnom gradu. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja do Meca kroz Nemačku sa usputnim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Salcburga do Meca

Mesto

 • Salcburg

Dolazak u Mec u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Pompidu centar, Nemačka kapija iz 13.veka, katedrala Svetog Etjena, muzejski kompleks La Cour d`Or, protestantska crkva Temple Neuf. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodbo vreme. 

Smeštaj

F1 hoteli 1 noć

Mesto

 • Mec

Fakultativni izlet u Luksemburg, najbogatiju evropsku državu. Fakultativni obilazak grada: Palata velikog vojvode, Notr Dam, Istorijski muzej grada, Spomenik sećanja (Gëlle Fra), Kazino Luksemburg, deo grada pored reke. Slobodno vreme. Povratak u Mec.

Smeštaj

F1 hoteli 1 noć

Fakultativni izleti

Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Polazak za Eperne. Šetnja kroz Aveniju Šampanj (Avenue de Champagne). Svraćamo u jedan od podruma gde ćemo prisustvovati turi upoznavanja sa proizvodnjom šampanjca. Nastavak puta do Tura sa usputnim pauzama radi odmora putnika. Dolazak u Tur. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. 

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Meca do Epernea
 • Autobuski prevoz od Epernea do Tura

Smeštaj

F1 hoteli 1 noć

Mesto

 • Eperne
 • Tur

Fakultativni izlet u dvorac Šenonso (Château de Chenonceau), jedan od najlepših dvoraca Francuske i najposećeniji posle Versaja. Poznat je kao „damski dvorac“ na reci Šer, pritoci Loare. Katarina Mediči potrošila je bogatstvo za uređenje njegovih prelepih vrtova. Povratak u Tur.

Smeštaj

F1 hoteli 1 noć

Fakultativni izleti

Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Fakultativni obilazak grada: gotička katedrala, bazilika Svetog martina, Zamak Tur. Slobodno vreme do večernjeg polaska za Ulm. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Prevoz

 • Prevoz od Tura do Ulma

Mesto

 • Tur

Dolazak u Ulm u prepodnevnim časovima Pravi se desetočasovna tehnička pauza. Fakulativni obilazak grada: najviša katedrala na svetu poznata kao „Božji prst“, gradska većnica iz 14.veka, Minsterplac, Ulmska tvrđava. Ulm je pored čuvene katedrale, poznat i kao rodno mesto Alberta Anštajna. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Austriju i Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Ulma do Beograda

Mesto

 • Ulm

Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

Mesto

 • Beograd

Polasci i cene

Za više informacija o polasku poput cena, popusta, uslova plaćanja, molimo Vas kliknite na polje s polaskom ispod
Računanje…

Prilikom prijave plaća se 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Uni Credit banke. Preostali iznos je moguće plaćati na rate, a isplata celokupnog aranžmana je obavezna najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Uni Credit banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Šta je uključeno

Smeštaj

F1 hoteli Primer 4 noći

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Beograda do Salcburga
 • Autobuski prevoz od Salcburga do Meca
 • Autobuski prevoz od Meca do Epernea
 • Autobuski prevoz od Epernea do Tura
 • Prevoz od Tura do Ulma
 • Autobuski prevoz od Ulma do Beograda

Ostalo

 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Nije uključeno

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana

Fakultativni izleti

Napomena! Termini i cene fakultativnih izleta su informativni i promenjivi i zavise od slobodnih terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima.

Luksemburg

Cena: 20,00 EUR Tačna zavisi od polaska i biće iskazana pri prijavi

Luksemburg je minijaturna država između Francuske, Belgije i Nemačke, jedna od najbogatijih u Evropi. Raskoš i sjaj, sa sedištima sedište Evrostata, Evropske investicione banke i Evropskog suda pravde, danas je meta mnogih turista koji obilaze Beneluks. Grad Luksemburg se nalazi na dva nivoa. Grad je poznat i pod nazivom Severni Gibraltar. Smešten je na ušću reka Alzet i Petrus, povezan mostovima Pont Adolphe i Pont Passerelle. Pogled na reke najbolje se može sagledati sa šetališta Chemin de la Corniche.  Katedrala Nort Dam, Gëlle Fra figura žene u zlatu – simbol slobode. U starom jezgru grada, koji je najpoznatija pešačka i šoping zona, smeštena su dva velika trga: Place Guillaume II, pešački trg na kome se nalazi gradska većnica sa dva bronzana lava na ulazu i statuom Viljema II, i Place d'Armes, glavni trg koji je, posebno leti, stecište gomile turista zahvaljujući velikom broju prilično skupih kafića i restorana na otvorenom, koji su aktivni i danju i noću.

Dvorac Šenonso

Cena: 30,00 EUR Tačna zavisi od polaska i biće iskazana pri prijavi

Dvorac Šenonso (Château de Chenonceau) jedan je od najlepših dvoraca Francuske i najposećeniji posle Versaja. Poznat je kao „damski dvorac“ na reci Šer, pritoci Loare.  Francuzi imaju izreku: „Da ljubav putuje dolinom Loare od zamka do zamka, a ovde bi se najduže zadržala”. Nekadašnji mlin iz 11. veka na reci Šer u znak ljubavi prema svojoj ženi Katarini, gospodin Bojler je 1515.godine maštovito preuredio u pravo ljubavno gnezdašce, prelepu palatu nad vodom.Nakon njegove smrti na ime „nekog duga kruni” zdanje je pripalo monarhu. U njega se uselila žena Fransoa I – kraljica Klod. Šenonso dobija epitet „najčarobnijeg i najljupkijeg francuskog zamka” i to ostaje sve do danas, posle gotovo pola milenijuma.

Smeštaj

F1 hoteli

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju
Ovo je primer smeštaja koji možete da očekujete. Stvaran smeštaj može biti drugačiji, ali sličan u onome šta pruža.

F1 hoteli su badžet hotelu koji se nalaze na periferiji gradova. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (sa pomoćnim krevetnom na sprat) i kupatila su zajednička (spratna). Usluga je na bazi noćenja. *

*Tačno ime hotela biće poznato po formiranju grupe

Sajt https://www.accorhotels.com/gb/brands/hotels-hotelf1.shtml

Prevoz

Autobus

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Autobus je prevozno sredstvo namenjen prevozu grupa između 48-87 ljudi.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informisani, što omogućuje manje nesporazuma tokom putovanja i ugodnije iskustvo.

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja, i za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja broj 300060169 od 26.12.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.