Azerbejdžan avio individualno

Azerbejdžan avio individualno

Zemlja vatre, legendi, kontrasta, tradicije i urbanizma.

Individualni polasci, avion+hotel – cena od 590 eur

Period putovanja: na upit/preko cele godine

Baku je glavni grad Azerbejdžana i najveći grad države i čitavog Zakavkazja.  Nalazi se u južnom delu poluostrva Apšeron, smešten na 28m ispod nivoa mora, što ga čini najvećim gradom na svetu koji se nalazi ispod nivoa mora. Prvi put pojavljuje se u spisima u 1. veku. Danas je Baku podeljen u 11 administrativnih regiona i 48 opština. Prema popisu iz 2007. u Bakuu živi 2 miliona stanovnika.

Azerbejdžan nazivaju i Zemlja vatre. Naziv je dobio zbog naftnih bušotina i ekspanzije naftne groznice iz druge polovine XIX veka. Tada su preduzetnici iz celog sveta dolazili u Baku, kako bi ugrabili svoje naftno polje i stvorili velika bogatstva. Tada je u Bakuu i Nobel izgradio najveću rafineriju nafte u svetu i stekao ogromno bogatstvo.

U tom periodu naftni baroni takmičili su se ko će da sagradi velelepniju vilu. Danas svaka od njih nosi neku interesantnu priču.Jedna od njih vezana je i za Palatu venčanja ili Palatu sreće, koju je podigao Muktuzov Muktar za svoju suprugu. Prilikom njihove posete Milanu, suprugu Lizu opčinila je eksterijer jedne zgrade. Nakon nekog vremena, na Dan zaljubljenih 1912. iznenadio je sličnom zgradom. Pošto nisu imali dece, Liza je u njoj otvorila Školu za siromašnu decu. Godine 1950. gradske vlasti  donele su odluku da to bude mesto gde će se parovi venčavati.

Godine 2000. UNESCO je stavio Stari grad na listu zaštćenih spomenika kulture. Tu se nalazi Palata Širvanšaha iz XV veka, kada je Baku bio prestonica države Širvanšah. Kako se spuštate od Palate krivudavim uličicama dolazite do Devičinog tornja, kojeg prati legenda… Potom Morski bulevar i veliki park, Aleja mučenika, Muzej tepiha, Plamene kule…

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL

Gospodar Jevremova 49, Beograd,

381 11 24 00 213

381 11 218 22 04

email: jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

 

JUNGLE TRAVEL NOVI SAD

Bul.Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad,

381 21 3016689

email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 11-18h i subotom 10-14h

01.dan: Let iz Beograda sa presedanjem za Baku. Transfer do smeštaja u Bakuu. Noćenje.

02.dan: Mogućnost organizovanja obilaska starog jezgra Bakua – grada vetrova koji datira iz 12 veka.  Šetamo nekadašnjim gradskim jezgrom i uživamo u mirisima začina, tradicionalnom čaju i poslasticama uz azerski melos... Obilazimo čuvenu Devojačku kulu, palatu Širvanšah, velelepne kapije i drevne zidine koje čuvaju tradiciju života azerskog naroda.  Van zidina divimo se modernim arhitektonskim čudima podignutim kao posledica nagle industrijalizacije i naftne revolucije.  Opuštanje na obali Kaspijskog jezera.  Noćenje.

03.dan:Mogućnost nastavka obilaskaBakua. Predivna republička zdanja u centru grada koje odišu evropskim šarmom poput zgrade Vlade Azerbejdžana na najvećem centralnom trgu Azadlik, potom zdanja Nacionalne opere i baleta, Filharmonije u Bakuu, graciozne fontane na Azneft trgu, zatim  našu azersku avanturu upotpunjujemo obilaskom najpoznatije ulice Nizami i Nizami muzeja azerske literature. Nastavljamo naše istraživanje na kapijama orijenta uz obilazak modernog Bakua koji je u konstantnoj izgradnji. Trg Nacionalne zastave, vitki neboderi  ‘’Kule od plamena’’, nova luka Port Baku kao i business soliteri i arhitektonska čuda poput Azerbejdžanskog  kulturnog centra - Hejdar Alijev,  Centralna Banka Azerbejdžana, arena ’’Crystal hall’’ u kojoj je održano takmičenje za pesmu Evrovizije 2012. samo su neke od brojnih znamenitosti prestonice... Po želji, možemo organizovati posetu tradicionalnom restoranu, oprobati ukus azerbejdžanskih jela i doživeti energiju pokreta kojom zrače plesne grupe prestonice.Noćenje.

04.dan:Mogućnost fakultativnog izleta za Gobustan, nacionalni park koji je pod zaštitom UNESCO-a, a koji krije tajne iz perioda nakon ledenog doba. Obilazimo pećine, blatne vulkane, stene i fosile. Povratak u Baku. Noćenje.

05.dan:Napuštanje smeštaja i transfer do aerodroma. Let za Beograd sa presedanjem. Dolazak na aerodrom Nikola Tesla i kraj divne avanture.

Polasci: na upit/u toku cele godine

Cena: od 750eur

*Mogućnost organizovanja putovanja iz Budimpešte

**Let sa low cost kompanijom u slučaju leta iz Budimpešte i dužina boravka zavisi od raspoloživosti letova

Let iz Beograda od 750€
Let iz Budimpešte od 590€

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 500 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate,a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Cenaaranžmanaobuhvata:

 • Avio kartu Beograd – Baku– Beograd sa svim taksama
 • Sve transfere prema planu i program puta
 • Noćenja sa doručkom prema planu i programu puta u hotelima sa 4 * zvezdice po lokalnoj kategorizaciji (1/2 sobe)
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Cenaaranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Doplatu za 1/1 sobu (150eur)
 • Vizu za Azerbejdžan (70eur)

 

Napomene:

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL salicencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen n abazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vršiih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 29.03.2017.

 

Hotel 4* je smeštajni objekat koji raspolaže 1/2  sobama. Sve sobe su klimatizovane i poseduju TWC. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

 

Baku -  glavni grad Azerbejdžana i najveći grad države i čitavog Zakavkazja.  Nalazi se u južnom delu poluostrva Apšeron. Prvi put se pojavljuje u spisima u 1. veku. Prema popisu iz 2007. u Bakuu živi 2 miliona stanovnika. Baku privlači veliki broj turista godišnje, a najznačajnije turističke atrakcije su Devojačka kula, palata Širvanšah, velelepne kapije i drevne zidine grada, kao i obala Kaspijskog mora.

 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49 , BEOGRAD

011/2400213, 011/4076257, fax: 011/4076257

e-mail adresa: jungletravel@gmail.com

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66 lokal 8, NOVI SAD

021/3016689

e-mail adresa: jungletravelns@gmail.com