Laponija

Laponija

LAPONIJA 2018

Helskinki, Rovaniemi - 8 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

PROMO CENA od 1090EUR za prijave za prvih 5 mesta

Polazak: 18.12.2018.

Idemo u veličanstvenu Laponiju, oblast koja se prostire duž arktičkog polarnog kruga i obuhvata nekoliko severnoevropskih država: Norvešku, Švedsku, Finsku i delom Rusiju. Okovana gotovo neprekidnim snežnim prekrivačem, predstavlja najseverniju tačku evropskog kontinenta. Krećemo iz Helsinkija, glavnog grada Finske i idemo ka Rovaniemiju, centralnom i najposećenijem delu Laponije koji ima oko 62 000 stanovnika i ujedno je glavni grad ove oblasti. Helsinki – glavni grad Finske. Fakultativno obilazimo grad: trg Senata na kome je protestantska katedrala, zgrade Univerziteta i Vlade, Pijačni trg, ruska Uspenska crkva, Parlament, Sibelijusov park, Olimpijski stadion gde su održane Olimpijske igre 1952 godine, koncertna dvorana ,,Finlandia’’.

Rovaniemi - glavni grad Laponije u poslednjih par godina je doživeo pravi mali turistički bum kada je samo osam kilometara od centra grada sagrađen Grad Deda mraza, tematski turistički zabavni park za decu koji posećuju i odrasli, i u kome navodno živi pravi Deda Mraz. Interesantna je činjenica da je ''pravi'' Deda Mraz, grčki paroh Nikola, kasnije proglašen svecem, živeo u mestu Mira u Maloj Aziji na obali Medterana, zbog jedne božićne reklame za Koka Kolu iz tridesetih godina 20. veka, svoj identitet i sedište preselio hiljadama kilometara daleko - na sam sever Finske. Idemo na fakultativni izlet u ovaj magični improvizovani gradić, gde će i odrasli moći da se zabave.

Zbog netaknute prirode i brojih rekreativnih aktivnosti, avanturizam je veoma važnan u Rovaniemiju. U zimskom periodu grad je pun turista iz celog sveta. Proglašen je za jednu od pet najboljih zimskih destinacija na svetu! Cela Laponija ima populaciju od svega 180 hiljada stanovnika, a samo Rovaniemi, Tornio i Kemi imaju oko 110 hiljada što govori u prilog činjenici o slaboj naseljenosti područja. U ostalim delovima Laponije češće ćete sretati irvase nego ljude, ali i pored toga, Laponija je veoma posećena turistička destinacija. Posmatramo kamos, nebo jarko plave boje koje vas, uz plavetnilo polarnih noći i belog snega, jednostavno tera da zanemite od lepote.

Aurora borealis, ili na finskom jeziku ,,Revontulet'', je tokom zime najčešća pojava na severu Finske u Laponiji. Ovaj svetlosni, šareni ples na noćnom nebu je, pored posete Deda Mrazu, jedan od najčešćih razloga posete ovog dela arktičkog kruga. Aurora je, međutim, jako nepredvidiva, preduslov je jasna i tamna noć sa gotovo nimalo oblaka. Sve ostalo zavisi od dejstva magnetnih oluja i solarnog vetra. Najbolja mesta za njeno posmatranje su upravo mesta u finskoj Laponiji, gde je verovatnoća da se pojavi čak 70-80%, svake noći od kraja oktobra do kraja marta, kada su temperature prilično u minusu. Hipnotička lepota Aurore, bezbroj oblika, formi i boja će vas ostaviti u čudu i oduzeti vam dah. Krenite sa nasmejanim plemenom u srce Laponije!

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Plan i program puta:

1.dan (18.12.2018): Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla. Let za Helsinki sa presedanjima. Transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan (19.12.2018): Helsinki – glavni grad Finske. Fakultativno obilazimo grad: trg Senata na kome je protestantska katedrala, zgrade Univerziteta i Vlade, Pijačni trg, ruska Uspenska crkva, Parlament, Sibelijusov park, Olimpijski stadion gde su održane Olimpijske igre 1952. godine, koncertna dvorana ,,Finlandia’’. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (20.12.2018): Napuštanje smeštaja. Slobodno vreme do leta za Rovaniemi. Transfer do smeštaja. Pošto se nalazimo u okviru polarnog kruga, ukoliko vremenske prilike dozvole, imaćemo prilike da vidimo Auroru Borealis, nepredvidivu igru polarne svetlosti koja krasi noćno nebo u dugim zimskim noćima. Rovaniemi – glavni i kulturni centar Laponije. Leži u neposrednoj blizini polarnog kruga i odmor predstavlja jedinstveni miks urbanizma i prirode sa zanimljivim sadržajima. Spremamo se za niske temperature i noćenja uz veličanstvenu Auroru Borealis. Fakultativno razgledanje grada, poseta muzeju Artikum koji se nalazi u najlepšoj zgradi u gradu, gde se nalazi naučni arktički centar i Pokrajinski muzej Laponije. Muzej prezentuje život, stanište, istoriju, običaje i kulturu stanovništva naseljenog severno od arktičkog kruga. Sjajno mesto za prvi kontakt sa ovom mističnom regijom na samom severu Evrope. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan (21.12.2018): Fakultativni izlet za Nacionalni park Lemenjoki, savršeno mesto za sve ljubitelje prirodnih lepota, kao i za avanturiste. Imaćemo prilike da istinski uživamo u čarima oštre prirode. Noćenje.

5.dan (22.12.2018): Fakultativni izlet za vožnju haski sankama kroz šumu i preko snežnih livada. Odlazak u tradicionalnu finsku saunu. Slobodno vreme za uživanje u čarima prirode. Noćenje.

6.dan (23.12.2018): Fakultativni izlet do bajkovitog sela Deda Mraza koji rado posećuju i odrasli i deca. Niz različitih objekata idealno je uklopljen u celinu, a ono što se najčešće posećuje je kancelarija Deda Mraza, tj. pošta gde se ostavljaju pisma sa željama, njegova radionica, snežni hotel, Božićna kuća, restorani i kafei. Odlazimo do linije polarnog kruga gde ćemo dobiti i sertifikat o njegovom prelasku. Povratak u smeštaj. Noćenje.

7.dan (24.12.2018): Napuštanje smeštaja. Transfer do aerodroma i let do Helsinkija. Transfer do smeštaja. Noćenje.

8.dan (25.12.2018): Napuštanje smeštaja i transfer do aerodroma. Let do Beograda sa presedanjima. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polazak:  18.12.2018.

** U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Cena aranžmana:

Termin:

18.12.2018.

Promo cena:

1090 €

First minute cena*:

1150 €

Regularna cena:

1250 €

*Promo cena važi za prvih 5 mesta.

*First minute cena važi za prijave do dva meseca pred put, a potom važi regularna cena putovanja.


Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 250€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Nakon formiranja grupe plaća se 200€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 7 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave, jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio prevoz na relaciji Beograd – Helsinki – Beograd
 • Lokalni let na relaciji Helsinki – Rovaniemi - Helsinki
 • Sve takse i transfere prema planu i programu puta
 • 3 noćenja u hostelu u Helsinkiju u dvokrevetnim sobama
 • 4 noćenja u hostelu u Rovaniemiju u višekrevetnim sobama
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Fakultativne izlete i ulaznice za komplekse i kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje, zbog sve učestalijih provera u zemljama EU putnicima se preporučuje obavezno međunarodno putno osiguranje, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti nastale tokom putovanja i putnik je dužan da plati sve novonastale troškove

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 07.07.2018.

Helsinki je glavni grad i najveći grad Finske, gde se šire područje grada prostire na oko 300 ostrva. Broji preko 1.3 miliona ljudi, osnovao ga je švedski kralj Gustav Vasa 1550.godine  kao trgovačko sedište. Današnje središte grada je stvoreno kasno, pa je zanimljiv spoj ruske carske arhitekture, eklekticizma i modernih pokreta u arhitekturi 20. veka. Helsinki je grad sa najviše mobilnih telefona po stanovniku, a zanimljivo je da stopa nezaposlenosti iznosi samo 6,6%.

Rovaniemi – glavni grad i administrativni centar finske Laponije, koji leži na samom Arktičkom krugu, pa je klima subpolarna sa dugim, oštrim, hladnim zimama i kratkim svežim letima. Nalazi se između brda Ounasvara i Korkalovara, na ušću reke Kemijoki i njene pritoke, reke Ounasjoki. Prva naselja na ovom području zabeležena su 15. veku, a prvo stanovništvo su bili Laponci. Grad danas broji preko 62 000 stanovnika.

Hostel, je smeštajni kapacitet namenjen pre svega mladim ljudima, i svima onima kojima komfor nije na prvom mestu. Usluga je na bazi noćenja.

 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD

011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841

e-mail adresa: jungletravel@gmail.com

 

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD,

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8 , 021/3016689                                  

email: jungletravelns@gmail.com