Lisabon Avio

Lisabon Avio

Putovanje u Lisabon
6 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

Period putovanja: 17.10 - 22.10.2018.

.

Putovanje koje će ispuniti sve vaše snove i prevazići sva vaša očekivanja. Obilazak nekadašnje prestonice sveta i najlepšeg grada na reci Težo uz neverovatnu zabavu i uživanje.

Portugal, zemlja na ivici Evrope, nekomercijalna turistička destinacija i njen glavni grad – Lisabon, jedna od najlepših i najživljih prestonica na svetu. Kula Belem, Spomenik otkrićima, Manastir Svetog Žeronima, Okeanarijum, utvrđenje iznad grada, lud noćni provod u Bairo Altu i zvuci fada na ulicama Alfame. Kaldrma, penjanje uz uske i strme ulice, veš na žicama usred starog grada, najpitkija vina i najukusnija lokalna hrana!

Obilazimo obalu Portugala, Kaškaiš, Eštoril (gde je i najveći kazino u Evropi), fotografisanje sa surferima na Ginšu plaži, pečat i sertifikat da ste bili na najzapadnijoj tački Evrope – Cabo da Roca, okean koji udara u stene, penušavi talasi… Mistična Sintra, masonsko mesto iznad koga se često ujutru nadvijaju oblaci i magla kao da žele da sakriju ovo mesto i ujedno nestaju sa prvim jačim zracima sunca. Pogled sa brda sa fantastičnim pogledom, vrtovi, uske uličice, šarmantni kafići…

Provod kakav još niste doživeli! Ne propustite ovu priliku da upoznate očaravajući Lisabon!

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email: jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email: jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (17.10.2018): Polazak iz Beograda i transfer do aerodroma u Budimpešti. Čekiranje za let do Lisabona.   Dolazak u jedan od najlepših gradova Evrope! Prestonica Portugala, najzapadniji glavni grad na kopnenom delu Evrope, grad burne istorije, velikih otkrića, fada i kapirinja probudiće sva vaša čula! Transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 2 (18.10.2018): Fakultativni obilasci turističkih atrakcija Lisabona: Avenija Liberdade (lisabonska Jelisejska polja), vidikovac San Pedro de Alkanatara, istorijski centar grada Trg Luisa de Kamopesa, Lift Santa Husta, Katedrala, Trg Comercio uz reku Težo, uske ulice, rustične opame, veš koji visi sa terasa, zvuci fada. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 3 (19.10.2018): Fakulatitivni obilazak grada - Lisabon City Tour– počinjemo od Kule Belem, preko Spomenika otkrićima, Manastira Svetog Žeronima, čuvenog Pasteis de Belem, a zatim se vraćamo u Bairro Alto, Alfamu i uske kaldrmisane ulice starog grada. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 4 (20.10.2018): Fakultativani obilasci gradova Portugala – za početak Eštoril, oaza mira iz perioda velikih ratova, šarmantni Kaškaiš, Boca do Inferno – neobične formacije u stenama na samoj obali okeana. Povratak u Lisabon. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 5 (21.10.2018): Fakulatativni odlazak na Cabo da Roca – najzapadniju tačku Evrope, a nakon toga obilazak mistične masonske Sintre. Povratak u Lisabon. Poslednje veče u Lisabonu uživamo u ukusu najboljeg vina i lokalnim specijalitetima.  Noćenje.

Dan 6 (22.10.2018): Napuštanje smeštaja i slobodno vreme u Lisabonu. U jutarnjim časovima transfer do aerodroma i čekiranje na let za Budimpeštu. Dolazak u Budimpeštu  i transfer do Beograda. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

Polazak: 17.10.2018.

Cena aranžmana:

Termin 17.10.2018

Sa zajedničkim kupatilom

Sa kupatilom u sobi

First minute cena:

499€

549€

Regularna cena:

549€

599€

*First minute cena važi za prve četiri prijave ili do 30.07.2017. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

**Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 200€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijama: Budimpešta – Lisabon – Lisabon - Budimpešta
 • Ručni prtljag do 8kg dimenzija 55x40x20 + 2kg tašna
 • Transfere prema planu i programu putovanja do i od aerodroma
 • 5 noćenja u hostelu/guest house u Lisabonu u 1/2 sobama
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put). Zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da obavezno uzmu međunarodno putno osiguranje. U slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Fakultativne izlete i ulaznice i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Turističku taksu u Lisabonu (1 eur po osobi po danu)
 • Doplatu za dodatni prtljag do 23kg - 90eur za sve letove

*Prilikom prijave za putovanje potrebno je izjasniti se o dodatnom čekiranom prtljagu od 23kg. Samo u tom slučaju važi cena od 90/50eur. Ukoliko se za dodatni prtljag odlučite kasnije, cena će biti veća i potvrđena nakon provere sa avio kompanijom.

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 19.06.2018.

Lisabon je glavni grad Portugala. Nalazi se na obali Atlantika na ušću reke Težo. Grad obiluje lepim građevinama svih stilova, uglavnom nastalih nakon zemljotresa (1755.) .Centar grada je pod zaštitom UNESKA. Lisabonska katedrala potiče iz 1147. godine. Izdvaja se i Kula Belem, koja je podignuta u čast prekomorskih otkrića. Brojni su i muzeji od kojih se ističu oni posvećeni morima i okeanima.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel/Guesthouse je smeštajni kapacitet koji raspolaže 1/2 sobama. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. U zavisnosti od izabrane opcije, kupatilo je zajedničko ili se nalazi u sobi. Tačan naziv smeštaja biće objavljen nakon formiranja grupe.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A: 

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,

email: jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, NOVI SAD

021/3016689

email: jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA: jungletravel@gmail.com***

 

LISABON CITY TOUR: Obilazak grada. Kula Belem na obali reke Težo, iz ranog XVI veka, danas se nalazi na listi UNESCO-ve svetske kulturne baštine. Spomenik otkrićima je u obliku karavana sa Princom Henrijem na brodu i slikama čuvenih moreplovaca koji su učestvovali u zlatnom dobu pomorskih otkrića. Manastir Žeronimo je nastao na mestu monaške pustinje Ermida do Restelo koju je osnovao Henrik Moreplova 1450.godine. U ovom samostanu je poslednju noć proveo Vasko da Gama pred plovidbu za Indiju. Bairro Alto je srce grada sa mnoštvom klubova poppločanim uličicama gde ćete osetiti pravu duh Portugala. Alfama (arapsa reč - vruća fontana ili kupatilo), najstarija četvrt Lisabona, koja je nastala u podnožju tvrđave Svetog Đorđa. Atmosfera i boje iz starih dana, zvuci fada, veš koji se suši na prozorima, tramvaji...

GRADOVI PORTUGALA: Sintra, mistični grad sa kućom masona, tvrđavom i Nacionalnom palatom, osnovana jeod strane Mavara početkom IX veka; Cabo da Roca - najzapadnija tačka Evrope gde se talasi odbijaju o stene i gde možete dobiti sertifikat da ste bili na krajnjem zapadu starog kontinenta; Kaškaiš - grad na obali Atlantika i Estoril sa prelepom plažom i ogromnim talasima, mesto gde se nalazi i najveći kazino u Evropi.