Norveška

Norveška

Norveška 2018

Oslo, Oda

8 dana, 950EUR* avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

*Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Polazak: 19.07.2018.

Nasmejano pleme Vas vodi u nestvarno okruženje Norveške i njene veličanstvene fjordove! Idemo u Oslo, glavni grad Norveške. Neverovatna priroda, fjordovi, šume, jezera, vode nas u Oslo. Sa oko 600.000 ljudi (sa okolinom 1,5 miliona), Oslo je treći po veličini grad Skandinavije. Grad muzeja, od kojih se najviše ističu Nobel Peace Center, Kontiki, Fram, Muzej vikinških brodova, Holmenkolen muzej skijanja, Pomorski muzej... Ski skakaonica sa koje se vidi ceo grad i gde možete da improvizujete skok, jedna je od najvećih atrakcija grada pored svih navedenih muzeja.

Ukoliko ste raspoloženi možete krstariti fjordom u kome se nalazi Oslo, s naglaskom da nije fjord kao ostali u Norveškoj sa visokim liticama, već zaliv podeljen na spoljni i unutrašnji. Spremamo se za avanturu života, idemo ka Odi - glavnim komercijalnim i ekonomskim centrom celog Hardanger regiona, ali i domu kristalno čistih voda i nepresušne mašte prirode.

Oda, mesto gde se cela ekonomija od devetnaestog veka fokusirala na livnice i topionice. Razvoj ovakve privrede prouzrokovala je nagli porast broja migranata u gradu čime je došlo do mešanja lokalnih dijalekata. Fakultativno obilazimo centar grada, karakteristične crkvice, moćna jezera, planine i fjordove. Uživamo u prirodi koja nas okružuje dok skupljamo snagu pred treking koji nas očekuje.

Fakultativni treking na Trolltungu – poznatu liticu u Norveškoj poznatijom i pod imenom ‘’Trolov jezik’’. Nastala još u ledenom dobu kada se jedan deo planine odvalio i ostao da štrči na veoma upečatljiv način, isturena je gotovo 700 metara iznad severne strane jezera Ringedalsvatnet i Nacionalni park je za treking dostupan samo u periodu od sredine juna do sredine septembra. Pravimo neverovatne fotografije na samom vrhu stene isplaženog jezika mitskog trola. 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1. dan (19.07): Sastanak na aerodromu Nikola Tesla dva sata pre leta. Let do Osla. Transfer metroom do smeštaja. Noćenje.

2. dan (20.07): Oslo – Jutarnje sunce zemlje Vikinga i fjordova, glavni grad Norveške. Neverovatna priroda, fjordovi, šume, jezera, vode nas u Oslo. Sa oko 600.000 ljudi (sa okolinom 1,5 miliona), Oslo je treći po veličini grad Skandinavije. Fakultativni obilazak grada: Gradska većnica u kojoj se dodeljuje Nobelova nagrada, glavna ulica Karl Johans Gate, luka, Opera, tvrđava Akeršuš, katedrala, kraljevska palata…  Noćenje.

3. dan (21.07): Napuštanje smeštaja i transfer do Ode. Oda – glavni komercijalni i ekonomski centar celog Hardanger regiona gde se cela ekonomija od devetnaestog veka fokusirala na livnice i topionice. Razvoj ovakve privrede prouzrokovalo je nagli porast broja migranata u gradu čime je došlo do mešanja lokalnih dijalekata. Fakultativno obilazimo centar grada, karakteristične crkvice, moćna jezera, planine i fjordove. Uživamo u prirodi koja nas okružuje dok skupljamo snagu pred treking koji nas očekuje. Transfer do smeštaja. Noćenje.

4. dan (22.07.): Fakultativni treking na Trolltungu – poznatu litica u Norveškoj poznatijom i pod imenom ‘’Trolov jezik’’. Nastala još u ledenom dobu kada se jedan deo planine odvalio i ostao da štrči na veoma upečatljiv način, isturena je gotovo 700 metara iznad severne strane jezera Ringedalsvatnet i Nacionalni park je za treking dostupan samo u periodu od sredine juna do sredine septembra. Pravimo neverovatne fotografije na samom vrhu stene isplaženog jezika mitskog trola. Povratak u smeštaj. Noćenje.

5. dan (23.07): Slobodan dan za uživanje u predivnoj prirodi koja nas okružuje. Odmaramo mišiće i sabiramo utiske dok isprobavamo lokalnu klopu i okolne barove. Noćenje.

6. dan (24.07): Napuštanje smeštaja. Transfer do Osla i transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.

7. dan (25.07): Uživamo u norveškoj prestonici, idemo na fakultativno krstarenje fjordom u kome se nalazi Oslo. Prelepa priroda, zaliv, drvene kućice… Noćenje.

8. dan (26.07): Napuštanje smeštaja. Transfer do aerodroma metroom i let za Beograd. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polazak:   19.07.2018.

Termin 19.07.2018.
PROMO CENA* 950
First minute cena** 990€
Regularna cena: 1090€

* Promo cena važi za prvih pet mesta ili do popune mesta na letovima

**First minute cena važi za prijave do 19.04.2018.  ili do popune mesta. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

 

Uslovi plaćanja: Sve uplate vrše se isključivo u dinarskoj protivrednosti po prodajenom kursu Vojvođanske na dan uplate i to: prilikom prijavljivanja plaća se 350€. Preostali deo plaća se najkasnije 6 nedelja pred put. Postoji opcija da se iznos od najviše 200€ plati najkasnije do 15 dana pred put u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Nakon prijavljivanja potrebno je aplicirati za dobijanje vize. Avio karte se izdaju tek nakon dobijanja vize. Dokumenta za druge vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da samo obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijama: Beograd - Oslo - Beograd
 • Ručni prtljag do 10kg
 • Transfere prema planu i program putovanja
 • Noćenja prema planu i programu puta u hostelima, višekrevetne sobe
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Fakultativne izlete i ulaznice i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Doplatu za dodatni prtljag do 20kg – do 120eur za sve letove

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 04.04.2017.

 

Oslo je glavni grad Norveške, zemlje fjordova i Vikinga koji su i osnovali oslo u IX veku. Danas Oslo je moderan grad sa oko milion stanovnika. Fjord u kome se Oslo nalazi dug je oko 100km. Oko grada se nalazi arhpelag od oko 40 ostrva.

Oda – glavni komercijalni i ekonomski centar celog Hardanger regiona gde se cela ekonomija od devetnaestog veka fokusirala na livnice i topionice. Razvoj ovakve privrede prouzrokovalo je nagli porast broja migranata u gradu čime je došlo do mešanja lokalnih dijalekata.

 

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel - je smeštajni kapacitet namenjen pre svega mladim ljudima, i svima onima kojima komfor nije na prvom mestu. Gostima je na raspolaganju loker, recepcija, kuhinja. Usluga je na bazi noćenja u dvokrevetnim sobama.

 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD

011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841

e-mail adresa: jungletravel@gmail.com