Transilvanija Noć veštica

Transilvanija Noć veštica

Putovanje: Transilvanija Noć veštica 2018.

Putovanje za Noć veštica kod grofa Drakule, na najluđi maskenbal!
5 dana, bus+smeštaj

Cena za hostele Jugend Stube, Kismet Dao, Rolling Stone: 65 evra
---- AKCIJA DO 06.10: 1/11 SOBA U HOSTELU ROLLINGSTONE - 59EUR PO OSOBI ----
Cena za pansion Flamingo i pansion Sofie: 75 evra

---- AKCIJA DO 06.10: TROKREVETNE SOBE U PANSIONU SOFIE - 70EUR PO OSOBI ----
Cena za hotel Long Street i pansion/rezidenciju Ambient: 85 evra
---- AKCIJA DO 06.10: TROKREVETNE I ČETVOROKREVETNE SOBE U HOTELU LONG STREET 75 EUR PO OSOBI ----
---- AKCIJA DO 06.10: TROKREVETNE I ČETVOKOKREVETNE SOBE U REZIDENCIJI AMBIENT 70 EUR PO OSOBI ----

ULTRA FIRST MINUTE CENA VAŽI DO 06.10.
NAKON 06.10. CENA SE POVEĆAVA ZA 20EUR

Period putovanja: 31.10-04.11.2018.

Noć veštica u Transilvaniji, prelepa priroda, srednjovekovni Brašov, Drakulin dvorac Bran i kraljevski Peleš. Naravno uz najluđi provod za malo novca! Spremite najkreativnije kostime, dobru energiju i krenite na najpopularnije putovanje Jungle Travel-a!

Smešteni smo u šarmantnom planinskom gradiću Brašovu, koji je polazna tačka bekpekera koji obilaze Transilvaniju. Stare obojene fasade, čist centar grada, mnogobrojni mladi turisti i mnogobrojne mogućnosti za izlazak su učinile da Brašov postane nezaobilazna tačka i najbitniji grad na ovoj turi. Jedna od najužih evropskih ulica i najveće orgulje u Evropi, Crna crkva i srednjovekovna utvrđenja, a uz sve to diskoteke kakvih u Beogradu nema….

Vratite se u vremena okrutnog vladara Vlada Cepeša, po kome su snimani mnogobrojni filmovi i koji je postao simbol vampirizma. Zamak na steni izgrađen od strane tevtonskih vitezova bio je tamnica svirepom grofu Drakuli, junaku istoimenog romana Brama Stokera. U ovom zamku živela kraljica Marija Edinburška, majka srpske kraljice Marije Karađorđević.

Obilazimo i prelepi dvorac Peleš koji je u vreme kada se zidao bio najmoderniji u Evropi – centralni sistem za usisavanje, lift, crveni tepisi, centralno grejanje… Dvorište u duhu italijanske renesanse, okružen šumom iznad Sinaje jedan je od najlepših dvoraca Evrope

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (31.10): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 20h. Upoznavanje u busu, muzika, druženje. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (01.11): Dolazak u Brašov u prepodnevnim časovima. Ostavljanje stvari u hostelu/hotelu. Fakultativni obilazak grada – Crna crkva, Gradska većnica, Strada Sfori – jedna od najužih ulica u Evropi, Šei kapija, Crna i Bela kula. Smeštaj u hostel/hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za odmor, šetnju i upoznavanje grada. Fakultativni izlazak u provod u neki od brašovskih klubova. Noćenje.

Dan 3 (02.11): Fakultativni izlet u Bran, gde ćemo obići dvorac grofa Drakule i Sinaju gde ćemo obići dvorac Peleš, jedan od najlepših dvoraca u Istočnoj Evropi. Povratak u Brašov. Fakultativno: Halloween party u klubu, veliki maskenbal! Noćenje.

Dan 4 (03.11): Pakovanje stvari i napuštanje soba. Polazak za Sibinj u popodnevnim časovima. Fakultativni obilazak šarmantnog gradića, najznačajnijeg kulturnog centra Rumunije: Nacionalni muzej Brukental, Toranj većnice, katedrala Svetog trojstva. Slobodno vreme. Nakon 2 sata u Sibinju nastavljamo put za Beograd. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 5 (04.11): Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

Cena za hostele Jugend Stube, Kismet Dao, Rolling Stone: 65 evra
---- AKCIJA DO 06.10: 1/11 SOBA U HOSTELU ROLLINGSTONE - 59EUR PO OSOBI ----
Cena za pansion Flamingo i pansion Sofie: 75 evra

---- AKCIJA DO 06.10: TROKREVETNE SOBE U PANSIONU SOFIE - 70EUR PO OSOBI ----
Cena za hotel Long Street i pansion/rezidenciju Ambient: 85 evra
---- AKCIJA DO 06.10: TROKREVETNE I ČETVOROKREVETNE SOBE U HOTELU LONG STREET 75 EUR PO OSOBI ----
---- AKCIJA DO 06.10: TROKREVETNE I ČETVOKOKREVETNE SOBE U REZIDENCIJI AMBIENT 70 EUR PO OSOBI ----

ULTRA FIRST MINUTE CENA VAŽI DO 06.10.
NAKON 06.10. CENA SE POVEĆAVA ZA 20EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 30eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Ostatak je potrebno uplatiti u dinarima po prodajnom kursu Vojvođanske banke najkasnije do mesec dana pred put

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 2 noćenja u hostelima (bez doručka) u višekrevetnim sobama, 2 noćenja sa doručkom (buffet) u pansionu u 1/2, 1/3, 1/4 sobama ili 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelima u 1/2 i 1/3 sobama
 •  Prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio video oprema) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Doplatu za 1/2 sobe u hostelima (20eur po osobi, ukoliko ih ima na raspolaganju)
 • Individualne troškove u hotelu/hostelu i za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 23.01.2018.

Cenovnik br. 1 važi od 21.03.2018.

Brašov je jedan od većih gradova u Rumuniji koji se nalazi u središnjem delu zemlje, u istorijskoj pokrajini Transilvanija, čije je najznačajnije središte posle Kluža. Za vreme komunizma grad je bio poznat kao Orasul Stalin. U Brašovu se svake godine održava najveći muzički festival u Rumuniji - Cerbul de Aur. Največa znamenitost Brašova je svakako protestantska Crna crkva, koja je najveća gotska crkva između Carigrada i Beča i služi liturgiji nemačkih luterana koji tamo žive. Izgrađena je između 1383. i 1480. a ime je dobila po požaru koji je izbio 1689.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA

Hostel Jugend Stube nalazi se u centru Brašova, 300m od glavnog trga. Sobe su 1/2, 1/4, 1/6. Kupatila su zajednička. Usluga je na bazi noćenja. http://www.jugendstube.ro/hostel/

Hostel Kismet Dao se nalazi u centru Brašova, 1300m od glavnog trga. Sobe u hostelu su 1/6 i 1/8. Kupatila su moderno uređena i nalaze se na spratovima. Gostima je na raspolaganju recepcija, bar, zajednička soba za druženje, internet, lokeri, mape. Usluga je na bazi noćenja. http://www.kismetdao.com/

Rolling Stone hostel se nalazi u centru grada 1200m od glavnog trga. Sobe su 1/2, 1/6, 1/8, 1/11. Kupatila su zajednička. Usluga je na bazi noćenja. http://www.rollingstone.ro/

Flamingo Pension 3* sa baroknom fasadom i modernim enterijerom, nalazi se u centru Brašova 1000m od glavnog trga. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 i svaka ima svoje kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.  http://www.pensiuneaflamingo.ro/?la=en

Pansion Sofie se nalazi u širem centru Brašova, 3km od glavnog trga ili na 15 minuta vožnje gradskim prevozom. Sobe u pansionu su 1/2, 1/3, 1/4 i sve sobe imaju kupatilo i kablovsku TV. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.pensiuneasofie.ro/?lang=en

Pansion i rezidencija Ambient 3* se nalazi u centru Brašova, 1100m od glavnog trga. Sastoji se iz dva odvojena dela, a restoran i recepcija se nalaze u glavnoj zgradi. Sobe su moderno opremljene – 1/2, 1/3, 1/4 (apartman apartman iz dve dvokrevetne sobe) i svaka ima svoje kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.pensiuneambient.ro/

Hotel Long Street 3* se nalazi u širem centru grada na 2km od Crne crkve. Sobe su 1/3 i 1/2, apartmani 1/5 i 1/4. Sobe imaju TV I besplatan wi-fi. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.longstreethotel.ro/

 

Dvorac Bran i dvorac Peleš

Dvorac Peleš ne nalazi na oko 60 km od Brašova okružen šumama Karpata. Veličanstveni dvorac, najmoderniji u vreme kada je uzdrađen (u periodu od 1873. do 1914. godine) svakog posetioca ostavlja bez daha. Izgrađen je u stilu neoklasicizma i to kao letnja rezidencija prvog kralja Rumunije, Karola I Hohencolerna, po ugledu na renesansne palate.  Vrednost radova na dvorcu iznosila je oko 16 miliona zlatnih rumunskih leja (120milona dolara po današnjim vrednostima). Raskoš galerija, bibioteka, tajnih prolaza, presto kralja i kraljice, 30 kupatila, crveni tepisi, vitraži...

Dvorac Bran se nalazi u istoimenom mestu u okolini grada Brašova i zaštitni je znak Rumunije. Napravili su ga od drveta tevtonski vitezovi davne 1212. godine na ulazu u dolinu koju okružuju planine i kojom su trgovci prolazili vekovima. Nazvali su ga Ditrihštajn. Mongoli su ga uništili 1242. godine, a ime Bran prvi put se pojavljuje u aktu Ludiga Prvog od Mađarske 19. Novembra 1377. kada je Saksoncima dozvoljeno da izgrade citadelu u gradu Brašovu.Mnoge vladarske porodice nastanjivale su dvorac, a 1920. Godin u njega je došla kraljica Marija Edinburška, majka kasnije kraljice Jugoslavije, Marije Karađorđević. Zamak je svetsku slavu stekao zahvaljujući grofu Vladu Cepešu poznatijem kao Drakula koji je ovde bio zatočen.