Solun, Ser i Kajmakčalan

Solun, Ser i Kajmakčalan

Istorijska tura u Solun, Ser i na Kajmakčalan

5 dana, bus+hotel

FIRST MINUTE CENA DO 02.06.2018. 120EUR
NAKON 02.06.2018. CENA JE 140EUR

Period putovanja: 14.09-18.09.2018.

Idemo na omiljnu turu svih zaljubeljenika u istoriju, obilazimo značajna mesta u Grčkoj i Makedoniji koj će nam otkriti tajne iz slavne prošlosti. Nakon prelaska granice odlazak do spomenika solunskom frontu u selu Latomeio. Spomenik se nalazi nekih 15km nakon graničnog prelaza Evzoni, a podiglo ga je udruženje veterana pet savezničkih zemalja čije su vojske bile na solunskom frontu (Srbija, Grčka, Italija, Francuska i Velika Britanija) 5. maja 1977. godine. Nakon toga nastavljamo do Soluna. Osnivač Soluna je kralj Kasander 316. godine p. n. e. Veruje se da je grad dobio ime po Tesaloniki, supruzi Kasandera i polusestri Aleksandra Velikog. Iako je Solun savremeni grad velikih bulevara, pravilnih blokova i velikih trgrova i parkova, sačuvao je mnoge građevine iz prošlosti, posebno one vezane za starorimsko i vizantijsko nasleđe.

Forum je bio srce antičkog grada, a otkrili su ga radnici šezdesetih godina. Najočuvaniji deo foruma je veliko pozorište, koje se još uvek koristi za letnje koncerte. Šetnja starim jezgrom grada: Bela kula - (Λευκός Πύργος Lefkos Pyrgos), najpoznatiji simbol grada, je originalno izgrađena kao deo gradskih zidina. Ona se nalazi na šetalištu pored mora, južno od arheološkog muzeja. Aristotelov trg - centralni trg u Solunu, Galerijev slavoluk i Rotonda ili Crkva Sv. Đorđa je jedna od najvažnijih crkvi u gradu, a oba objekta su izgrađena u vreme rane Vizantije (4. vek nove ere), Crkva Svetog Dimitrija - posvećena svetom Dimitriju, zaštitniku Soluna.

Odlazak na groblje Zejtinlik uz moguća objašnjenja deda Đorđa Mihajlovića, treće generacije čuvara palih ratnika na ovom vojničkom groblju. Vojničko groblje na Zejtinliku se nalazi u Solunu i u njegovom sklopu su smešteni grobovi srpskih, francuskih, italijanskih, engleskih i ruskih vojnika poginulih u borbama i proboju Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Kompleks groblja je podignut na prostoru na kome se od 1916. godine nalazila Glavna vojna poljska bolnica srpske vojske, u sklopu koje je nastalo i groblje za preminule koje je vremenom preraslo u današnji kompleks. Srpsko groblje predstavlja centralni deo kompleksa na Zejtinliku. U njegovom centru je kapela ispod koje se nalazi kosturnica u kojoj je sahranjeno 5.580 srpskih ratnika stradalih na Solunskom frontu. Oko mauzoleja (kapele sa kosturnicom) nalazi se deset parcela u kojima je sahranjeno 1448 srpskih ratnika.Pored toga tu su i dve zajedničke grobnice: 78 nepoznatih srpskih ratnika prenetih sa Solunskog fronta, 217 nepoznatih srpskih ratnika - zarobljenika prenetih iz Istanbula. U sklopu srpskog groblja nalazi se tzv. Partizansko groblje na kome je sahranjeno 126 interniraca i zarobljenih partizana koji su izgubili živote u nacističkim logorima Pavlou Mela i Harmenkaj u Solunu tokom Drugog svetskog rata.

Gradom Serom dominira brdo sa utvrđenjem Koula. Srbi vladaju gradom za vreme cara Dušana i baš ovde je donet konačni tekst čuvenog Dušanovog zakonika iz 1349. godine. U Seru je bilo i sedište carevine, carice Jelene, udovice cara Dušana. Godine 1368. taj grad je uzeo despot srpski Uglješa koji je vladao ovim gradom do propasti Mrnjavčevića 1371. u Maričkoj bici.

Tročasovna avantura pešačenja i osvajanje vrha planine Kajmakčalan, poseta kapeli i spomen kosturinici, gde odajemo počast palim srpskim herojima i Arčibaldu Rajsu. Bitka je vođena između 12. i 30. septembra 1916. godine, kada je prva srpska armija, uz velike gubitke, uspela da zauzme vrh Sveti Ilija na visini od 2.524 metara, odgurujući Bugare prema Mariovu, gde je potom postavljena nova linija odbrane. Između 26. i 30. septembra vrh je više puta bio zauziman dok ga srpska vojska nije zauzela 30. septembra. Srbi su imali velike gubitke od oko 5.000 ljudi uglavnom od bugarske artiljerije. Da je Kajmakčalan bio značajna pozicija govore i nazivi: “Bugari su ga zvali Borisov grad jer su mislili da je neosvojiv, a Srbi Kapija slobode jer su tu prvi put zakoračili u svoju zemlju.”

Poslednja stanica na našoj ruti je Skoplje gde ćemo obići važne lokalitete: Dušanov most (na reci Vardar; simbol je grada izgrađen u 15. veku i predstavlja vezu starog i novog dela Skoplja), Skopsko kale poznato i kao tvrđava Kale, ili jednostavno Kale (što na turskom znači tvrđava, stara skopska čaršija, Mustafa-pašina džamija (jedan od najlepših islamskih spomenika u Skoplju izgrađen 1492. godine), Ratnik na konju (Spomenik Aleksandra Makedonskog), spomenička obeležja na Trgu Makedonija (Car Samoil, Dimitrija Čupovski, Dimitar Berovski, Solunski atentatori, Justinijan I, Goce Delčev, Dame Gruev).

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (14.09): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 20h. Noćna vožnja kroz Makedoniju sa usputnim zadržavanjima zbog regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (15.09): Nakon prelaska granice odlazak do spomenika solunskom frontu u selu Latomeio koji je podiglo ga je udruženje veterana pet savezničkih zemalja čije su vojske bile na solunskom frontu (Srbija, Grčka, Italija, Francuska i Velika Britanija). Nastavak putovanja do Soluna. Dolazak u Solun u prepodnevnim casovima. Fakultativni obilazak grada: Bela kula na šetalištu pored mora, Aristotelov trg - centralni trg u Solunu, Galerijev slavoluk i Rotonda ili Crkva Sv. Đorđa, Crkva Svetog Dimitrija – posvećena zaštitniku Soluna. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 3 (16.09): Pakovanje stvari I napuštanje hotela. Odlazak na Zejtinlik, vojničko groblje u čijem sklopu se nalaze  grobovi srpskih, francuskih, italijanskih, engleskih i ruskih vojnika poginulih u borbama i proboju Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Nastavak putovanja do grada Ser, gde je donet konačni tekst čuvenog Dušanovog zakonika iz 1349. godine. Fakultativni obilazak brda sa utvrđenjem Koula. Polazak za Bitolj. Dolazak u Bitolj u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 4 (17.09): Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Polazak za Kajmakčalan, gde nas čeka tročasovna avantura pešačenja i osvajanje vrha planine. Posetićemo kapelu i spomen kosturinicu, odajemo počast palim srpskim herojima i Arčibaldu Rajsu. Polazak za Skoplje u popodnevnim časovima. Dolazimo u prestonicu Makedonije i fakultativno obilazimo  Dušanov most na reci Vardar, Tvrđavu Kale, Ratnika na konju (Spomenik Aleksandru Makedonskom). Nakon večere nastavljamo put za Beograd. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 5 (18.09): Dolazak u Beograd u  prepodnevnim časovima.

FIRST MINUTE CENA DO 02.06.2018. 120EUR
NAKON 02.06.2018. CENA JE 140EUR

Prilikom prijave plaća se 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Ostatak se plaća najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Smeštaj u hotelu u Solunu u sobama ½
 • Smeštaj u hotelu u Bitolju u sobama ½
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima, na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Individualne troškove za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 19.04.2018.

Solun je drugi najveći grad Grčke, smešten na obali mora Egejskog mora i jedan je od najživljih gradova Evrope prema brojnim izvorima. Bogata istorija i tradicija, najveći broj kafića i barova po stanovniku u Evropi, odlična mesta za shopping, veliki broj mladih, prijatna klima čak i u zimskom periodu, tradicionalna hrana i zanimljiva arhitektura su ono što čini Solun značajnom turističkom destinacijom i savršenim mestom za doček Nove godine.

Kajmakčalan je najviši vrh planine Nidže sa 2.521m nadmorske visine, na granici Makedonije i Grčke. Poznat je kao poprište najžešćih borbi na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Na njemu je podignuta spomen kapela gde se nalazi i urna, u kojoj je (bilo) sahranjeno srce doktora Arčibalda Rajsa. Uz crkvu stoji i kosturnica u kojoj se nalaze ostaci palih boraca.

Ser je smešten u dolini reke Strume, dok se u gradskom zaleđu nalaze se planine Rodopi. Grad je pod nazivom Serrae bio poznat u starorimsko doba, a u doba Vizantije od ovog naselja je izgrađena velika tvrđava za odbanu granica ka severu. Godine 1345. grad je postao deo Dušanovog carstva i tu je sastavljen konačni tekst Dušanovog zakonika.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hotel  je smeštajni objekat sa 2 i 3 zvezdice  sa 1/2 sobama. Hoteli se nalaze u širem centru Soluna i Bitolja.  Svaka soba ima svoje kupatilo. Usluga je na bazi noćenja. *** Tacno ime hotela biće poznato po formiranju grupe.