Meksiko

Meksiko

Individualno putovanje u Kankun

Primer ponude: 9 dana od 1199eur

Brojne prednosti koje karakterišu individualna putovanja su mogućnost da putovanje organizujemo po Vašoj meri, baš onako kako Vi zamislite, dovoljno je samo da nam pošaljete upit na mejl i pažljivo ćemo dizajnirati ponudu, vodeći računa o okvirnom budžetu koji ste odredili. Mi se prilagođavamo Vašem slobodnom vremenu, tako da možete putovati kada god Vi želite!

Poslati upit na: jungletravel@gmail.com 

Polasci: tokom cele godine!

Kankun predstavljaju kao ,,grad koji nikada ne spava” ili ,,najbliže što se može prići raju”… Nakon samo nekoliko dana provedenih u ovom gradu shvatićete – ne pretjeruju. Jer, u Kankunu je more zaista tirkizno kao na fotografijama, plaže beskarajno duge sa gotovo bijelim pijeskom, voda prijatna za kupanje, noćni provod "lud", osoblje u hotelima i trgovinama ljubazno... 

U gradu postoji nekoliko tržnih centara u kojima se može naći za svakog po nešto - od suvenira koji koštaju 10 dolara do luksuzne robe poznatih svetskih proizvođača. Najboljim među šoping molovima domaćini smatraju "La Islu“, koja podsjeća na Veneciju jer je napravljena na vodi. 


U Nacionalnom parku Tulum nalazi se istoimeni grad Maja. Tulum, što na jeziku Maja znači zid, opasan je sa tri strane zidinama visokim oko šest metara, sa pet kapija, dok je sa četvrte strane otvoren prema moru. Ovo je inače retkost, jer Maje svoje gradove nisu branile zidinama. Na jugozapadnom i severozapadnom kraju zida izgrađene su kule osmatračnice. U blizini severnog zida se nalazi sveto jezero - Senota iz koje su se stanovnici snabdevali pijaćom vodom. 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

Dan 1. Dolazak na aerodrom „Nikola Tesla“, najkasnije dva sata pre poletanja aviona. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Pasoške i carinske formalnosti. Let do Kankuna sa  jednim presedanjem.

Dan 2. Sletanje u Kankun, grad u meksičkoj saveznoj državi Kintana Ro. Tirkizno more svuda oko vas su klasična slika Kankuna koju ćete zapamtiti. Grad prepun kafića, restorana i prodavnica. Transfer do izabranog hotela. Slobodno vreme za odmaranje. Noćenje.

Dan 3-8. Boravak u izabranom hotelu na bazi izabranih usluga. Dani predviđeni za uživanje na  kristalno belom pesku uz zvuke talasa, kupanje u tirkiznoj vodi i potpuno opuštanje uz spa tretmane. Epitet ,,grad koji nikada ne spava“ Kankun je zaslužio zbog dobrog provoda. Osim ,,ludih“ noći u čuvenim diskotekama i klubovima ,,Coco-Bongo“, ,,Hard Rock Cafe“, ,,Plejboj klub“, ,,Senor Frogs“, ovaj grad je ništa manje zabavan tokom dana. Skijanje na vodi, let paraglajderom nad veličanstvenim Karibima, tura ronjenja, vožnja kajakom, druženje sa delfinima ili bliski susret sa ajkulama... sve je moguće.  6 noćenja.

Dan 9. Transfer do aerodroma u Kankunu. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Pasoške i carinske formalnosti. Let do Beograda sa presedanjem. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polasci: tokom cele godine!

9 dana od 1199eur

Upit na: jungletravel@gmail.com - navesti termin putovanja, broj dana i broj osoba.


***Aranžman je pravljen na trenutnoj raspoloživosti letova avio kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene avio karte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 700eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Preostali deo se plaća najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave zbog povoljnijih cena avionskih karata. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio kartu sa svim taksama na relacijama: Beograd – Kankun – Beograd 
 • 7 noćenja u hotelu 3*
 • Kompletnu organizaciju puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put)
 • Fakultativne izlete
 • Boravišnu taksu kod određenih hotela, plaća se na recepciji
 • Transfer od Kankuna do hotela (3.6 usd po osobi po pravcu za ostrvo Mafuši)
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 18.09.2018.

Primeri smeštaja:

Pa'xa Mama Hotel Boutique 2* - U hotelu postoji besplatan wifi. Hotel se nalazi na oko 200m od zgrade vlade u Kankunu. Jako je dobro pozicioniran u centru grada, nalazi se na oko 500m od autobuske stanice. Svaka soba ima svoje kupatilo, radni sto i tv sa ravnim ekranom.

One Cancun Centro 3* - Objekat One Cancun Centro se nalazi u Kankunu, na 1,5 km od Tržnog centra Plaza Las Américas i na 6 km od plaže Tortuga. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu. Sve sobe sadrže klima-uređaj TV sa kablovskim kanalima. Sopstveno kupatilo sadrži tuš i besplatan toaletni pribor. Na raspolaganju su i radni sto i posteljina. 

Ramada Cancun City 4* - Hotel Ramada Cancun City nalazi se u gradskom jezgru Kankuna u Meksiku. U ponudi ima restoran i besplatnu uslugu prevoza do javne plaže. Plaža Kankun je u blizini hotela. Sobe u hotelu Ramada Cancun City imaju aparat za kafu i LCD TV sa satelitskim kanalima. Obezbeđen je i sobni sef, sopstveni balkon i klima-uređaj.

Fiesta Americana Villas Cancun 5* - Ovaj objekat je udaljen 2 min hoda od plaže. Smešten u Kankunu, ovaj hotel se nalazi na predivnoj lokaciji pored plaže u oblasti La Isla. Objekat poseduje spa centar i restoran Palapa. Apartmani tipa "suite" obuhvataju čajnu kuhinju i balkon. Objekat Fiesta Americana Villas Cancun nudi otvoreni bazen i fitnes centar. U hotelskom spa centru možete uživati u tretmanima za telo i masažama. Ponuda uključuje suvenirnicu u okviru objekta i aktivnosti za decu pod nadzorom.

Primeri smeštaja:

Pa'xa Mama Hotel Boutique 2* - U hotelu postoji besplatan wifi. Hotel se nalazi na oko 200m od zgrade vlade u Kankunu. Jako je dobro pozicioniran u centru grada, nalazi se na oko 500m od autobuske stanice. Svaka soba ima svoje kupatilo, radni sto i tv sa ravnim ekranom.

One Cancun Centro 3* - Objekat One Cancun Centro se nalazi u Kankunu, na 1,5 km od Tržnog centra Plaza Las Américas i na 6 km od plaže Tortuga. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu. Sve sobe sadrže klima-uređaj TV sa kablovskim kanalima. Sopstveno kupatilo sadrži tuš i besplatan toaletni pribor. Na raspolaganju su i radni sto i posteljina. 

Ramada Cancun City 4* - Hotel Ramada Cancun City nalazi se u gradskom jezgru Kankuna u Meksiku. U ponudi ima restoran i besplatnu uslugu prevoza do javne plaže. Plaža Kankun je u blizini hotela. Sobe u hotelu Ramada Cancun City imaju aparat za kafu i LCD TV sa satelitskim kanalima. Obezbeđen je i sobni sef, sopstveni balkon i klima-uređaj.

Fiesta Americana Villas Cancun 5* - Ovaj objekat je udaljen 2 min hoda od plaže. Smešten u Kankunu, ovaj hotel se nalazi na predivnoj lokaciji pored plaže u oblasti La Isla. Objekat poseduje spa centar i restoran Palapa. Apartmani tipa "suite" obuhvataju čajnu kuhinju i balkon. Objekat Fiesta Americana Villas Cancun nudi otvoreni bazen i fitnes centar. U hotelskom spa centru možete uživati u tretmanima za telo i masažama. Ponuda uključuje suvenirnicu u okviru objekta i aktivnosti za decu pod nadzorom.