Sejšeli individualno

Sejšeli individualno

Primer ponude u septembru: 

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3*  (noćenje sa doručkom) - od 990eur po osobi

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel Coral Strand Smart Choice Hotel 3* (noćenje sa doručkom) - od 1290eur

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel Coral Strand Smart Choice Hotel 3* (polupansion) - od 1390eur

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel The Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4* (noćenje sa doručkom) - od 1490eur

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel The Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4* (polupansion) - od 1750eur

*Akcija važi za prijave do 17.06.2019.

Prednosti individualnih aranžmana:

✔ Možete sami dodavati ili eliminisati pojedinačne segmente putovanja
✔ Možete sami birati dužinu boravka 
✔ Možete sami birati tip hotela i uslugu
✔ Možete sami birati datum putovanja kada god Vama odgovara

✔ Možete sami upravljati cenom aranžmana
✔ Kompletnu ponudu dobijate u roku od 24h
✔ Mi štedimo Vaše vreme


Poslati upit na jungletravel@gmail.com ili kontaktirati eksperte Milicu i Tinu koje su tu da naprave aranžman po Vašoj zamisli ☎ 011 / 40 76 257


Izolovana ostrva, tirkizne plaže, blistavo beli pesak, bujna vegetacija, guste tropske džungle, džinovske kornjače, bogat okeanski život i ekskluzivna odmarališta… to su Sejšeli. Romantični i divlji, luksuzni i prirodni, afrički i azijski – prosto jedinstveni. Rani britanski istraživači su opisivali Sejšele kao rajske vrtove, zbog nerealne lepote prirode i veličanstvenog doživljaja koji putnici imaju dok borave na nekom od ostrva. Danas su Sejšeli savršena destinacija za romantični beg od stvarnosti, ali i mesto za sve ljubitelje divljine, egzotike i odmora. 

Sejšeli su ostrvska republika, koju čini arhipelag ostrva smeštenih u Indijskom okeanu, na oko 1600 km od istočnih obala Kenije i Tanzanije. Arhipelag čini 115 ostrva granitnog i koralnog porekla. Unutrašnja ostrva, njih 41 je granitnog porekla, dok ostalih 74 su koralnog porekla i formirani su u 5 ostrvskih grupa. Iako mali površinom, Sejšeli imaju dva lokaliteta na UNESCO-voj listi Svetske baštine. Prva je rezervat Vallee de Mer, na Praslinu, gde na starim palmama rastu veliki plodovi Coco de Mer, koji je danas i zaštitni znak ove države. Drugi lokalitet je Aldabra, najveći atol na svetu, podignut na koralima.

Sejšeli se smatraju za mladu naciju, a prve naseobine na ostrvu potiču iz 1770. godine, koju su naselili Francuzi i Afrikanci. Francuzi su se na ostrvu zadržali do Napoleonovog poraza kod Vaterloa, 1815. godine, da bi nakon toga bili pod upravom Velike Britanije. Uzgajali su kokose, šečernu trsku i pamuka. Tokom ovog perioda, Viktorija je proglašena za prestonicu. Sejšeli su nezavisnost stekli 1976. godine, a danas su multietnička zemlja, koju su vekovima naseljavali ljudi različitog porekla. Kreolska nacija danas živi u miru, uprkos različitom poreklu, kulturi, tradiciji i veri, i harmoniju smatra načinom života. Sejšeli danas imaju tri zvanična jezika: kreolski, engleski i francuski.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla” dva sata pre leta. Let iz Beograda za Dohu i presedanje na let za Sejšele.

2-8 dan: Let iz Dohe za Sejšele. Dolazak na Mahe. Dobrodošli u tropski raj! Individualni transfer do izabranog smeštaja. Slobodno vreme za odmor na plaži. Sejšeli su smešteni u Indijskom okeanu, oko 1600 kilometara od istočne obale Afrike. Najveća ostrva su Mahe, Praslin i La Digue, sa mnogobrojnim manjim ostrvskim grupama. Zbog svog položaja između 4. i 10. stepena južne geografske širine, ostva su pod tropskom klimom cele godine. Divne plaže, nestvarne boje, tropsko rastinje i divni ljudi. 7 noćenja. 

9. dan: Napuštanje soba u prepodnevnim satima i slobodno vreme do polaska. Individualni transfer do aerodroma i let za Dohu. Dolazak u Dohu. Presedanje na let za Beograd.

10. dan: Let iz Dohe za Beograd. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Primer ponude u septembru: 

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3*  (noćenje sa doručkom) - od 990eur po osobi

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel Coral Strand Smart Choice Hotel 3* (noćenje sa doručkom) - od 1290eur

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel Coral Strand Smart Choice Hotel 3* (polupansion) - od 1390eur

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel The Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4* (noćenje sa doručkom) - od 1490eur

10 dana / 7 noći, avio + takse + hotel The Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4* (polupansion) - od 1750eur

*Akcija važi za prijave do 17.06.2019.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 600 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate, a ostatak sume uplaćuje se dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate, najkasnije do 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.
 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio kartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Mahe, u ekonomskoj klasi
 • Avio kartu sa svim taksama na relaciji Mahe – Beograd, u ekonomskoj klasi
 • Odabrani smeštaj u dvokrevetnim sobama na bazi 7 noćenja sa odabranom uslugom
 • Kompletnu organizaciju puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji do 5 dana pred put – Uniqa, do 15.000 eur, standard, od 19 do 70 godina, za 10 dana – 938 RSD, cenovnik od 06.06.2019)
 • Transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom (oko 20eur po vozilu po pravcu)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja, i za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 06.06.2019.

Program br. 94, 06.06.2019. Sejšeli individualno

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3* https://www.berjayahotel.com/mahe Rizort i kazino Berjaya Beau Vallon Bay nalazi se u zalivu Bo Valon, na severozapadnoj obali ostrva Mahe. U ponudi su otvoreni bazen, 3 restorana, teniski teren i večernja zabava. Sobe ovog rizorta uređene su elegantno i poseduju klima-uređaj, TV, mini-bar, sef i telefon. Pored toga imaju sopstveno kupatilo sa fenom za kosu.

Coral Strand Smart Choice Hotel 3* https://coralstrand.com/ Objekat Coral Strand Smart Choice nalazi se na plaži u zalivu Bo Valon. Ponuda uključuje klimatizovane sobe, 2 bazena na otvorenom, spa centar, prodavnicu suvenira i turistički desk sa obližnjim sadržajima za sportove na vodi. Sobe u objektu Coral Strand uređene su drvenim nameštajem i podovima sa pločicama. Sve smeštajne jedinice sadrže flat-screen TV sa satelitskim kanalima, mini-bar i sef u koji može da stane laptop. Većina soba nudi pogled na Indijski okean, a ostale gledaju na planinu.

The Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4*http://www.cocodemer.com/ Hotel Coco de Mer and Black Parrot Suites se nalazi na privatnoj plaži u Ans Bua de Ros (Anse Bois de Rose) i nudi bazen, 2 restorana i spa centar. Smešten je u 80 hektara tropskih vrtova. Prostrane i klimatizovane sobe i apartmani tipa "suite" imaju terasu i pogled na Indijski okean. Takođe sadrže i prostor za sedenje, TV sa satelitskim kanalima i mini-bar. Sopstvena kupatila su opremljena fenom za kosu i besplatnim toaletnim priborom.

Praslin je drugo po veličini ostrvo Sejšela, koje se nalazi na 44 km severoistočno od Mahea. Praslin ima oko 7.533 stanovnika i sastoji se od dva administrativna okruga: Baie Sainte Anne i Grand 'Anse. Glavna naselja su Baie Ste Anne, Anse Volbert i Grand 'Anse.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018. god., polisa osiguranja 300060169 od 26.12.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“.
 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A: 

GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,

email:jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

ĆIRPANOVA 4, 021/3016689

email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA: jungletravel@gmail.com***

1. OPŠTI PODACI:

Glavni grad: Viktorija

Površina: 459 km²

Broj stanovnika: 94.228 (2016.)

Stanovništvo: većinom Francuzi, Afrikanci, Indijci I Kinezi

Jezik: francuski, engleski, kreolski

Veroispovest: hrišćani - rimokatolici

Lokalno vreme: UTC + 4

Nezavisnost: 26.jun 1976.

Valuta: sejšelska rupija

 

2. VIZE:

Viza za Sejšele nije potrebna za državljane Republike Srbije za turistički boravak do 90 dana. Pasoš mora biti važeći najmanje 6 meseci po povratku sa puta (minimum 2 slobodne strane). Molimo nosioce pasoša Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih nacionalnosti da vizni režim za Sejšele provere u matičnoj ambasadi.

 

3. VREMENSKA ZONA je UTC+4, odnosno tokom zimskog računanja vremena razlika između Srbije i Sejšela je 3h, a tokom letnjeg računanja je 2h, jer Sejšeli ne prelaze na letnje računanje vremena.

 

4. ZDRAVSTVENA SITUACIJA:

Voda nije za piće, koristi se isključivo flaširana i izbegava se led. Flaširana voda se koristi i za pranje zuba.

Nijedna vakcina nije neophodna za ulazak na Sejšele.

Što se tiče lekova protiv malarije, nije neophodno uzimati jer na Sejšelima malarije nema, ali se o ovome konsultujte sa Vašim lekarom. Važno je da znate da lekovi ne štite 100% od malarije i mogu imati neželjena dejstva.

Od lekova sa sobom poneti lekove za redovnu terapiju ako je imate, probiotik, lekove za snižavanje temperature, protiv bolova, odnosno lekove koje generalno nosite sa sobom na putovanje. Ponesite obavezno i kremu za sunčanje i Autan.

Preporuka je da imate zdravstveno osiguranje. Zdravstveno osiguranje možete uzeti u agenciji do 5 dana pred put. Za cenu osiguranja pozovite agenciju.

 

5. BEZBEDNOST:

Sejšeli su bezbedna destinacija, ali se savetuje da dragocenosti čuvate u smeštaju jer uvek postoji mogućnost krađe na ulicama ili plažama.

 

6. KLIMA:

Sejšeli tokom čitave godine imaju sličnu temperaturu gde noći retko kada idu ispod 24 stepena, a dan retko prelazi 33. Možete očekivati stalnu smenu oblaka i sunca, bujno zelenilo i vlažnost vazduha, jer ipak je ovo tropska destinacija.

 • Od juna do septembra, vetrovi na jugoistoku zemlje (jugoistočni monsun) donose relativno suv period. U julu i avgustu je vrhunac ove suve sezone, padavine su retke i temperatura je oko 27 stepeni. Možete očekivati uzburkaniji okean tada. U suvom periodu možete očekivati manje kiše, jače vetrove i više talasa u moru.
 • Od decembra do marta duva severozapadni monsun i Sejšeli postaju izuzetno vlažni, kišoviti i sparni, pogotovo u decembru i januaru. Iako je vegetacija bujna, vetrovi su uglavnom veoma lagani i sunce je izuzetno jako. Tropski pljuskovi su češći, ali i te kako osvežavajući. More je mirno i izuzetno toplo.
 • April i maj su prva međusezona, kada se prelazi iz vlažnog u suv period, noći postaju svežije, vetrovi jači, a more uzburkanije.
 • Oktobar i novembar su sa druge strane priprema za vlažan period, vetrovi se smiruju, postaje sve toplije i kiše su češće, ali vrlo kratkotrajne.

7. HRANA:

Sejšelska kuhinja nastala je pod uticajem francuske, britanske, indijske, afričke i arapske kuhinje, te je tako kreirana sasvim jedinstvena kuhinja, gde su najznačajnije namirnice one koje se nalaze u njihovom okruženju: plodovi mora, ribe, kao i raznorazno tropsko voće i začini. Posebno đumbir, kari i čili. Skoro svako jelo ima barem jedan od ova tri začina u sebi.

 

8. ODEĆA:

Od odeće je potrebna letnja, laganija garderoba, ali obavezno ponesite sa sobom nešto dugačkih rukava i nogavica pre svega zbog aviona ali i eventualne mogućnosti da temperatura opadne.

 

9. NOVAC:

Valuta koja je u opticaju je sejšelska rupija - SCR.

1eur = 15 SCR, 1$ = 13 SCR.

Preporuka je da sa sobom nosite dolare, jer je to najšire prihvaćena valuta na Sejšelima.

U boljim hotelima i u glavnom gradu postoje bankomati i  sve usluge se mogu platiti karticama ili u stranim valutama (evrima i dolarima), a isto važi i za rent-a-car. O pojedinostima posavetujte se sa Vašom bankom i obavezno prijavite odlazak u inostranstvo, kako Vam kartice ne bi bile blokirane.

 

10. STRUJA, INTERNET I KOMUNIKACIJA:

Naše mreže u većini slučajeva rade na teritoriji Sejšela.

Svi smeštaji imaju wi-fi.

Što se tiče električne energije, napon je isti kao kod nas, ali su Vam potrebi adapteri za utičnice. Ulaz je kao za Veliku Britaniju (tri pljosnata konektora).

Adaptere na samoj destinaciji ne možete nabaviti.

 

11. SUVENIRI:

Od suvenira preporučujemo: Takamaka rum, Coco de mer – morski kokos (vrlo je važno imati autentičnu potvrdu o kupovini, tj. dobiti sertifikat jer je od 2017. godine uveden zakon koji strogo pazi na krijumčarenje ove vrste, bez prave potvrde možete završiti i u zatvoru), nešto sa motivima kornjača koje su zaštitni znak Sejšela, eterična ulja, kreolski nakit i umetnička dela, marame, haljine..

 

12. DRUGE NAPOMENE:

Ukoliko želite da rentirate vozilo ili motor na Sejštelima nije Vam potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Uvek proveravajte rok trajanja svega što kupujete na Sejšelima.

Primeri smeštaja:

Mahe:

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3* https://www.berjayahotel.com/mahe Rizort i kazino Berjaya Beau Vallon Bay nalazi se u zalivu Bo Valon, na severozapadnoj obali ostrva Mahe. U ponudi su otvoreni bazen, 3 restorana, teniski teren i večernja zabava. Sobe ovog rizorta uređene su elegantno i poseduju klima-uređaj, TV, mini-bar, sef i telefon. Pored toga imaju sopstveno kupatilo sa fenom za kosu.

Coral Strand Smart Choice Hotel 3* https://coralstrand.com/ Objekat Coral Strand Smart Choice nalazi se na plaži u zalivu Bo Valon. Ponuda uključuje klimatizovane sobe, 2 bazena na otvorenom, spa centar, prodavnicu suvenira i turistički desk sa obližnjim sadržajima za sportove na vodi. Sobe u objektu Coral Strand uređene su drvenim nameštajem i podovima sa pločicama. Sve smeštajne jedinice sadrže flat-screen TV sa satelitskim kanalima, mini-bar i sef u koji može da stane laptop. Većina soba nudi pogled na Indijski okean, a ostale gledaju na planinu.

The Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4*http://www.cocodemer.com/ Hotel Coco de Mer and Black Parrot Suites se nalazi na privatnoj plaži u Ans Bua de Ros (Anse Bois de Rose) i nudi bazen, 2 restorana i spa centar. Smešten je u 80 hektara tropskih vrtova. Prostrane i klimatizovane sobe i apartmani tipa "suite" imaju terasu i pogled na Indijski okean. Takođe sadrže i prostor za sedenje, TV sa satelitskim kanalima i mini-bar. Sopstvena kupatila su opremljena fenom za kosu i besplatnim toaletnim priborom.