Tara i Drina trening u prirodi

Tara i Drina trening u prirodi

VIDIKOVAC BANJSKA STENA ǀ KUĆICA NA DRINI ǀ ETNO SELO SUNČANA REKA
- treninzi u prirodi sa Jasminom Aleksandrov - 

POLAZAK: 01. JUN

CENA IZLETA: 2 900RSD

Osvajamo još jedan fascinantni vidikovac u Srbiji – Banjsku stenu! Trener Jasmina Aleksandrov povešće Vas na nesvakidašnju avanturu u prirodi. Terensko trčanje,  dosta burpee-ja i sklekova  učiniće osvajanje terena planine Tare nezaboravnim! Pokusacemo za sto kraće vreme da se domognemo Banjske stene.  Ohladicemo se pored Drine posle napornog treninga.  Neophodni su vam čelična Volja i solidna fizička sprema (ozbiljni vežbaci i redovni rekreativnci).

Nacionalni park Tara je protkan beskrajno zelenim šumama četinara, širokim poljanama i pašnjacima, očaravajućim jezerima i vidikovcima. Planina Tara koja je savršeno mesto za rekreaciju i relaksaciju je dragulj prirode zapadne Srbije čija će netaknuta okolina lako ukrasti vaše srce. Vidikovac Banjska stena sa najprepoznatljivijim pogledom na planine ispresecane Drinom je jedan od najfotografisanijih vidikovaca u Srbiji. Posle toga ćemo se spustiti do reke i do čuvene kućice na Drini koja je bila na naslovnoj stranici magazina „Nacionalna Geografija“. Kućica je rušena nebrojano puta od strane moćne reke, ali je uvek iznova pravljena i pokazuje kako je čovek pokušavao da ukroti divlju prirodu. Danas ona postoji u simbiozi sa reklom i do nje se može doći čamcem.

U povratku do Beograda ćemo svratiti u etno selo „Sunčana reka“ u kojoj je snimljeno mnogo filmova i serija srpske kinematografije. Serije Zdravka Šotre imale su kao scenu prirodu i reku u etno selu tako da se za trenutak možete vratiti i uživati kao da ste trenutno na snimanju neke od njih.  Aktivan odmor bi najbolje opisao ovu turu kao savršenu priliku da se za trenutak pobegne iz gradske vreve. Nemojte da vam drugi pričaju o lepotama Srbije, doživite ih sami.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1: Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima od Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća). Dolazak do Mitrovca na Tari odakle krećemo u nesvakidašnju avanturu sa trenerom Jasmina Aleksandrov. Terensko trčanje, vežbe, istezanje uz pravu opremu učiniće dan u prirodi nezaboravnim! Stižemo do vidikovca Banjska stena koji je jedan od zaštitnih znakova prirode Srbije odakle se pogled pruža ka reci Drini, Republici Srpskoj, jezeru Perućac. Uživanje u zelenilu, prirodi i svežem vazduhu i prelepom pogledu sa 1065m nadmorske visine. Staza do samog vidikovca od Mitrovca je mahom po ravnom, zemljanom terenu i vodi kroz šumu.

Put nas dalje vodi ka unikatnoj kućici – na steni, na sredini rečnog toka Drine. Čamcima dolazimo do same kućice koja je krasila naslovnu stranu National Geographic magazina, o kojoj je pisao i  britanski Daily Mail, a koju je Business Insider proglasio u top 16 najčudnijih kućica na svetu.

Nizvodno nas čeka etno kompleks ,,Sunčana reka“ na obali Drine koji je svojom lepotom privukao i poznatog reditelja Zdravka Šotru pa su baš ovde snimani kadrovi filmova i serija ,,Santa Maria  de la Salute“, ,,Šešir profesora Koste Vujića“, ,,Greh njene majke“, ,,Nepobedivo srce“... Uživaćemo u šetnji na obali Drine, ako nam vreme dozvoli i u kupanju.

Povratak u Beograd u kasnim večernjim satima.

VIDIKOVAC BANJSKA STENA ǀ KUĆICA NA DRINI ǀ ETNO SELO SUNČANA REKA
- trening u prirodi sa Jasminom Aleksandrov - 

POLAZAK: 01. JUN

CENA IZLETA: 2 900RSD

Prilikom prijave plaća se celokupan iznos aranžmana.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili minibusom sa klima uređajem i audio opremom
 • Vožnju čamcem do kućice na steni
 • Korišćenje sportskih rekvizita obezbeđenih od strane trenera - npr. dzakovi, girije, bampere, gume.

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove na putovanju
 • Aktivnosti u Sunčanoj reci: streličarsto, air soft poligon, vožnja čamcem, jahanje konja itd
 • Hranu i piće
 • Putno zdravstveno osiguranje

Napomene i saveti:

 • Od opreme potrebna: kvalitetna obuca i odeca za terensko trčanje, wind-stopper jakna, traka za glavu, zidarske rukavice, ruksak za trcanje, odeca i obuca za presvlaku, vlazne maramice i dzak za pakovanje prljavih stvari, sendviči, minimum 3l vode, krema za zaštitu od sunca, kabanica u slučaju kiše, nešto slatko. 
 • Staza do samog vidikovca od Mitrovca je mahom po ravnom, zemljanom terenu i vodi kroz šumu

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 21.02.2019.

Planina Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Prosečna nadmorska visina planine Tare je 1200 m. Najviši vrh je Kozji rid sa 1591 m. Tara je od 13.jula 1981.god. nacinalni park i sada zauzima 24.991,82 ha. Zbog povoljne klime i zabačenosti na Tari je opstao relikt i endemit balkanskog poluostrva Pančićeva omorika, kao i mnogi drugi spomenici prirode. Na Tari raste preko 1100 biljnih vrsta, što predstavlja gotovo trećinu ukupne flore Srbije. Bogatstvo ovog područja ne ogleda se samo u flori, već i u fauni. Park je najznačajnije stanište mrkog medvjeda u Srbiji, najkrupnijeg sisara Balkana. Najatraktivnije lokacije za upoznavanje Tare su vidikovci. Postoji pet uređenih vidokovaca: Crnjeskovo, Banjska stena, Bilješka stena, Osluša i Sjenič na Vitmirovacu.

Reka Drina se nalazi u zapadnoj Srbij i čini prirodnu granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine. Drina nastaje spajanjem Tare i Pive kod Sćepan Polja, između masiva Sinjajevine /2.277 m/ i Durmitora /2.520 m/ u Crnoj Gori, a posle 345 km toka se uliva u reku Savu. Na Drini se nalaze 3 hidroelektrane. Više mostova prekraja reku – od njih je najpoznatiji most u Višegradu po kom je naslovljena čuvena Andrićeva knjiga ,,Na Drini ćuprija”.