Kanjoning Nevidio

Kanjoning Nevidio

Kanjoning Nevidio - avantura koja ostavlja bez daha
Spuštanje niz korito reke, penjanje po stenama, provlačenje kroz pukotine, ronjenje, skakanje u vodu

UPDATE 20.06. : POSLEDNJA DVA MESTA 130EUR 

FIRST MINUTE CENE DO 05.05. 130EUR
NAKON 05.05. CENA SE POVEĆAVA NA 150EUR

prevoz+smeštaj+kanjoning+oprema+takse+vodič+osiguranje+ručak u restoranu "Izvor"

Period putovanja: 06.07-08.07.2018.

Kanjoning je spuštanje niz korito reke i podrazumeva penjanje po stenama, provlačenje kroz pukotine, ronjenje, skakanje u vodu. Za ovu avanturu neophodno je da ste zdravi i da znate da plivate.

Avantura počinje kod Mosta na Đurđevića Tari, fakultativnim zipline-om,160m iznad reke Tare. Kanjon Tare dubine je 1333m i predstavlja najdublji evropski kanjon, a posle Kolorada – najdublji na svetu. Veći deo reke Tare je pod zaštitom UNESCO-a.

Kada stignemo u Žabljak, slobodno vreme možemo iskoristiti za šetnju do Crnog jezera u Nacionalnom parku Durmitor. Ovo ledničko jezero nalazi se na visini od 1416m. Sastoji se od dva dela: Velikog i Malog jezera. Zanimljivo je to da Malo jezero ima veću zapreminu od Velikog, zbog veće dubine. Do njega se može doći stazom od centra Žabljaka, a udaljeno je oko 3,5 km.

Nakon prespavane noći krećemo u ludu avanturu - Nevidio kanjon. Kanjon Nevidio se nalazi na južnim obroncima planine Dirmitor. Kroz njega protiče reka Mala Komarnica. Dug je 2700metara, a litice kanjona dostiu vidinu do 450m. Lepota tjesnaca, penušavih bukova, kaskada i virova, predstavljaju dovoljan razlog da se poseti kanjon.

Čim stignemo do kanjona, dobijamo opremu (ronilačko odelo, čizme, kacigu i pojas). Pratimo vodiča provlačeći se kroz stene i izvodimo neverovatne skokove. Skokovi su na početku lakši, a što dalje odmičemo postaju teži i učestaliji. Vodiči nas fotkaju i snimaju skokove u vodu. Kada izađemo iz kanjona penjemo se pored ruševina manastira  iz 11.veka oko 45minuta, a zatim još 15ak minuta idemo nizbrdo do tačke polaska. Idemo u restoran na ručak koji smo ranije izabrali.

Da li ste spremni za novu avanturu? Nešto što još niste doživeli, avantura koja zahteva fizičku spremnost, plivačke sposobnosti, pozitivnu energiju... Avantura koja će vam promeniti život

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (06.07.2018): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja Istorije Jugoslavije (Kuće cveća) u 23:30h. Vožnja preko Čačka, Užica i Prijepolja. Noćna vožnja sa usputnim pauzama na 2-3 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinskih stanica, kao i sa pauzom radi regulisanja carinskih formalnosti na granici Srbije sa Crnom Gorom.


Dan 2 (07.07.2018): Kada prođemo Pljevlja, stižemo do mesta koje oduzima dah, Most na Đurđevića Tari. Ko bude želeo, može se fakultativno oprobati u avanturi zvanoj zip line pored mosta.  Most je otvoren 1940.godine, a za potrebe njegove izgradnje podignuta je najveća drvena skela na svetu. Nadvija se 160m iznad reke Tare. Kanjon Tare dubine je 1333m i predstavlja najdublji evropski kanjon, a posle Kolorada – najdublji na svetu. Veći deo reke Tare je pod zaštitom UNESCO-a. Nakon neverovatnog spusta nastavljamo put do Žabljaka. Odmaramo u Žabljaku. Slobodno vreme koje možete iskoristiti za šetnju do Crnog jezera.  Noćenje.


Dan 3 (08.07.2018): Skup putnika u prepodnevnim časovima. Popunjavamo obrasce za najluđu avanturu i krećemo u dvadesetominutnu vožnju do kanjona Nevidio. Prelazimo Jezersku visoravan, prolazimo kroz tunel „Ivica“ i dolazimo do restorana „Izvor“ gde naručujemo ručak na koji ćemo doći posle kanjoninga. Avantura počinje! Čim stignemo do kanjona, dobijamo opremu (ronilačko odelo, čizme, kacigu i pojas). Pratimo vodiča provlačeći se kroz stene i izvodimo neverovatne skokove. Skokovi su na početku lakši, a što dalje odmičemo postaju teži i učestaliji. Vodiči nas fotkaju i snimaju skokove u vodu. Kada izađemo iz kanjona penjemo se pored ruševina manastira  iz 11.veka oko 45minuta, a zatim još 15ak minuta idemo nizbrdo do tačke polaska. Idemo u restoran na ručak koji smo ranije izabrali. Posle ručka krećemo za Beograd. Dnevna vožnja sa usputnim pauzama na 2-3 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice, kao i sa pauzom radi regulisanja carinskih formalnosti na granici Srbije sa Crnom Gorom. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima. 

UPDATE 20.06. : POSLEDNJA DVA MESTA 130EUR 

FIRST MINUTE CENE DO 05.05. 130EUR
NAKON 05.05. CENA SE POVEĆAVA NA 150EUR

Prilikom prijave plaća se 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak je potrebno isplatiti 2 nedelje pred put.
Minimum putnika za realizaciju aranžmana je 15.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz minibusom sa klima uređajem i audio opremom
 • 1 noćenje u hostelu u Žabljaku u višekrevetnim sobama (4, 6, 8, 10 kreveta)
 • Kanjoning, opremu, takse, vodiča, osiguranje
 • Ručak u restoranu „Izvor“

 

Aranžman ne obuhvata:

 • Zipline pored Mosta na Đurđevića Tari - 10eur
 • Individualne troškove na putovanju
 • Putno zdravstveno osiguranje

Važne napomene:

 • Na put je potrebno da idete zdravi i da znate da plivate
 • Za šetnju do Crnog jezera ponesite novac za turističku taksu Nacionalnog parka Durmitor – 2e
 • Potrebno je poneti kupaći kostim i suvu odeću koju ćete presvući posle kanjoninga
 • Hranu za noćnu vožnju
 • Udobnu obuću i odeću

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 16.03.2018.

Kanjoning je spuštanje niz korito reke i podrazumeva penjanje po stenama, provlačenje kroz pukotine, ronjenje, skakanje u vodu. Za ovu avanturu neophodno je da ste zdravi i da znate da plivate.

Kanjon Nevidio se nalazi na južnim obroncima planine Dirmitor. Kroz njega protiče reka Mala Komarnica. Dug je 2700metara, a litice kanjona dostiu vidinu do 450m. Lepota tjesnaca, penušavih bukova, kaskada i virova, predstavljaju dovoljan razlog da se poseti kanjon.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel je smeštajni objekat namenjen mladima. Sobe su sa više kreveta pretežno na sprat (4,6,8,10), a kupatila su zajednička. Nalazi se u centru Žabljaka. ****

****Tačno ime hostela biće potvrđeno po formiranju grupe.