Kipar

Kipar

Sunčano mediteransko ostrvo ljubavi. Čudesno "parče" Mediterana.

7 dana, avion + takse + hotel 3* – 339 eur samo za prijave do 25.11.

Period putovanja: 06.01-12.01.2019.

***za druge termine ili drugi smeštaj poslati upit agenciji na jungletravel@gmail.com

Kipar je mala zemlja, ali posle Sicilije i Sardinije predstavlja treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru. Stari Latini bili su prvi koji su Kipru dali ime koje nosi i danas. Reč Kipar, na latinskom Cuprus, znači bakar, Istorija Kipra seže do 9000 godina unazad i iz tog perioda potiču najstariji pronađeni arheološki ostaci na ostrvu. Do pre samo dve godine, bilo je potpuno nemoguće iz grčkog dela preći u turski, ali su se stvari u međuvremenu promenile. Severni Kipar je proleća 2004. očajnički pokušavao da se 'ujedini' sa južnim, ne bi li zajedno ušli u Evropsku Uniju. Na referendumu održanom u oba Kipra, Turci su glasali - za, ali su Grci rekli - ne. 

Pre podele ostrva na grčki i turski deo, najpoznatije letovalište Kipra bila je Famagousta. Famagusta je ostala na ničijoj zemlji i postala avetinjski grad: hoteli i druge zgrade podređene turizmu su ispražnjene i vremenom propale. Tada se neko dosetio da sva dešavanja 'premesti' 15 kilometara južnije - u Aja Napu. Za nepunih desetak godina Aja Napa je krajem 80-tih godina XX veka, od ribarskog sela postala najposećeniji turistički centar ostrva, sa nebrojenim hotelima duž kilometarske obale, nepreglednim belim peščanim plažama i obiljem sportova na vodi. Neki kažu da je prenaseljena, suviše podređena turizmu i da je izgubila svoj šmek, što verovatno nije daleko od stvarnosti, ali je takođe istina da Aja Napa ima najbolje peščane plaže, lepše od svih turističkih centara na Kipru. Sa druge strane za grad Larnaka na Kipru kažu da je grad sa dva lica. S jedne strane se radi o gradu starom 10.000 godina, podignutom na ostacima antičkog grada Kition, a s druge strane o modernom i prestižnom evropskom letovalištu.

Drevna verovanja kažu da se na Kipru rodila Afrodita, boginja ljubavi, lepote i plodnosti. Na ostrvu postoji mesto poznato pod imenom Rock of Aphrodite, zbog tri stene koje se nalaze u blizini plaže. Legenda kaže da za vreme punog meseca, za svaki krug otplivan oko stena, postajete za godinu dana mlađi. Plažu odlikuje belo, talasima uglačano kamenje, a voda je za nijansu hladnija nego na drugim plažama. Običaj je zavezati komad platna ili tkanine za grančice žbunja u okolini plaže i na taj način zamoliti Afroditu za plodnost ili ljubav.

Istorija Kipra seže do 9000 godina unazad. Iz tog perioda potiču najstariji pronađeni arheološki ostaci na ostrvu - kameni idoli u obliku krsta (iz mesta Khirokitia), koje neizostavno morate videti u Muzeju Kipra (Arheološki muzej) u Nikoziji.

Kipar doživljava ekspanziju turizma devedesetih godina XX veka, a danas ga poseti preko 2,4 miliona turista godišnje. Ovo prelepo ostrvo ima tipičnu mediteransku klimu, sa preko 340 sunčanih dana u godini. Na ostrvu se nalazi veliki broj plaža: šljunkovitih, peščanih i stenovitih.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

Dan 1: Beograd – Larnaka Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata pre poletanja aviona. Individualna predaja prtljaga i čekiranje za let na Kipar, sletanje na aerodrom u Larnaki. Individualni transfer do hotela, smeštaj. Noćenje.

Dan 2-6: Larnaka Boravak u izabranom hotelu i korišćenje odarane usluge iz cenovnika. Obilazak Larnake, i odmor u ovom prelepom letovalištu poznatom po ružičastim flamingosima, Slanom jezeru i divnim plažama. Preporučujemo i da posetite glavni grad Nikoziju, od koje je Larnaka udaljena 60 km. Istorija Kipra seže do 9000 godina unazad. Iz tog perioda potiču najstariji pronađeni arheološki ostaci na ostrvu - kameni idoli u obliku krsta (iz mesta Khirokitia), koje neizostavno morate videti u Muzeju Kipra (Arheološki muzej) u Nikoziji. Možete obići i Limasol, drugi po veličini kiparski grad i jedan od dva najpoznatija letovališta u zemlji koji se nalazi na južnom delu ostrva. Nemojte propustiti i Aja Napu, najsevernije i ujedno najistočnije letovalište grčkog dela Kipra, u kojoj osim par desetina kuća, starog Manastira Ayia Napa i Crkve Svetog Ilije (Church of Prophitis Elias), do pre 20-tak godina, ovde ničega nije bilo. 5 noćenja.

Dan 7: Kipar – Beograd Napuštanje hotela, individualni transfer do aerodroma. Individualna predaja prtljaga i čekiranje za let u Beograd, sletanje na aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu. Kraj putovanja.

Standard apartman u hotelu Blazer Residence 3*

Termin:  06.01-12.01.2019. 

Cena aranžmana:            

Termin:

06.01.2019.

PROMO CENA:

339€

Regularna cena:

na upit

*Cena aranžmana formirana je na osnovu trenutne raspoloživosti na letovima i predloženim hotelima. Možete produžiti ili skratiti svoj boravak ukoliko želite, za sve zahteve kontaktirajte agenciju.

**broj mesta po promo ceni je ograničen i važi za prijave do 25.11.2018.

***za druge termine ili drugi smeštaj poslati upit agenciji na jungletravel@gmail.com

Uslovi plaćanja: Sve uplate vrše se isključivo u dinarskoj protivrednosti po prodajenom kursu Vojvođanske na dan uplate i to: prilikom prijavljivanja plaća se 200€. Preostali deo plaća se najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja  preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Povratnu avio kartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd
 • 6 noćenja sa hotelu 3* u Larnaki, prema planu i programu puta (1/2 sobe)
 • Kompletnu organizaciju putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji do 5 dana pred put)
 • Doplatu za doručak u hotelu - ukupno 60eur za sve dane boravka
 • Fakultativne obilaske i ulaznice za lokalitete i kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove za vreme putovanja


Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 14.11.2018.

Smeštaj:

Blazer Residence 3* - Ovaj objekat je udaljen 6 min hoda od plaže. Hotel Blazer Residence smešten je u centru Larnake na Kipru i u ponudi ima udoban smeštaj za samostalan boravak, po pristupačnim cenama. Možete uživati u opuštenoj i prijatnoj atmosferi hotela koja garantuje nezaboravak boravak. Svi udobni i klimatizovani apartmani su čisti i sadrže kuhinju, frižider i kupatilo.

Blazer Residence 3* - Ovaj objekat je udaljen 6 min hoda od plaže. Hotel Blazer Residence smešten je u centru Larnake na Kipru i u ponudi ima udoban smeštaj za samostalan boravak, po pristupačnim cenama. Možete uživati u opuštenoj i prijatnoj atmosferi hotela koja garantuje nezaboravak boravak. Svi udobni i klimatizovani apartmani su čisti i sadrže kuhinju, frižider i kupatilo.