Malaga avio individualno

Malaga avio individualno

Malaga - erupcija andaluzijske energije!

Primer ponude u junu:

6 dana, avio, takse, transferi, smeštaj
First minute cena od 390 eur 

Prednosti individualnih aranžmana:

✔ Možete sami dodavati ili eliminisati pojedinačne segmente putovanja
✔ Možete sami birati dužinu boravka 
✔ Možete sami birati tip hotela i uslugu
✔ Možete sami birati datum putovanja kada god Vama odgovara

✔ Možete sami upravljati cenom aranžmana
✔ Kompletnu ponudu dobijate u roku od 24h
✔ Mi štedimo Vaše vreme


Poslati upit na jungletravel@gmail.com ili kontaktirati eksperte Milicu i Tinu koje su tu da naprave aranžman po Vašoj zamisli ☎ 011 / 40 76 257

Malaga je posle Sevilje drugi po veličini grad autonomne pokrajine Andaluzije i peti grad u Španiji po broju stanovnika. Sasvim sigurno grad koji će vas opčiniti svojom energijom, uvek pun nasmejanih i ljubaznih ljudi, sa dugom peščanom plažom Malagetom, ulicama prekrivenim čaršavima, poslastičarnicama sa najukusnijim sladoledom... Grad u kome su rođeni čuveni slikar Pablo Pikaso i poznati holivudski glumac Antonio Banderas.

Katedrala La Manquita, jedan od najboljih primera religijske umetnosti, kombinacija različitih stilova, nastala je na mestu nekadašnje džamije kako bi simbolizovala pobedu hrišćana nad muslimanima u ovom delu Španije. Nadimak joj je dodeljen zbog nedovršenog drugog tornja, jer je novac za njegovu izgradnju preusmeren za ratove u Americi. Obasjana suncem, grandiozna, dominira centrom Malage.

Osim širokih avenija sa drvoredima palmi i parkova sa neverovatnim tropskim rastinjem, koje teško da se može videti bilo gde na tlu Evrope, Malaga ima neke od najsvetlijih primeraka stare arhitekture - od Rimskog amfiteatra iz prvog veka stare ere, preko mavarske tvrđave, do barokne katedrale. Rimski amfiteatar se nalazi u podnožju brda Gibralfaro na kome je smeštena Alkazaba, utvrđenje iz mavarskog perioda. Kaldrmisana staza vodi ka vrhu sa koga se pruža neopisiv pogled na Malagu. Preko puta rimskog pozorišta možete posetiti Pikasov muzej ili sesti u El Pimpi na tradicionalnu andaluzijsku klopu.

Uživanje na plaži Malageti i u predivnim večerima uz flamenko, ulične muzičare, originalnu sangriju. Malaga je dobro povezana sa ostalim gradovima Andaluzije pa možete iskoristiti priliku da postite Sevilju, Granadu, Kordobu, Rondu ili letovališta poput Nerhe i Torre del Mar. Ova destinacija je, između ostalog, poznata i po dobroj hrani. Gde god da krenete, naći ćete najraznovrsnije lokalne specijalitete. Obroci se sastoje od mesa ili ribe, supa ili čak najrazličitijih slatkiša. Ponuda je takva da prosto nikada nećete stići da isprobate sve. 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

1. dan: Okupljanje na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje prtljaga i let do Malage sa presedanjem. 

2. dan: Dolazak u Malagu. Orgaizovani transfer od aerodroma do hotela. Smeštaj u sobe od 14h po lokalnom vremenu. Predlažemo obilazak grada: Plaza e la Constitucion, glavna šoping ulica Larios, katedrala, Pikasov muzej, Pikasova kuća, trg Merced, rimski amfiteatar, vidikovac Gibralfaro. Noćenje.

3.dan-5dan: Uživanje na plaži Malageti i u predivnim večerima uz flamenko, ulične muzičare, originalnu sangriju. Malaga je dobro povezana sa ostalim gradovima Andaluzije pa možete iskoristiti priliku da postite Sevilju, Granadu, Kordobu, Rondu ili letovališta poput Nerhe i Torre del Mar. 3 noćenja.

6.dan: Poslednji dan nam ostaje da dokupimo još koji suvenir, pojedemo još neki ćuros i pripremimo se za put. Opraštamo se od ovog magičnog grada. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Organizovani transfer do aerodroma. Let preko do Beograda sa presedanjem. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Primer ponude u junu:

6 dana, avio, takse, transferi, smeštaj
First minute cena od 390 eur

Upit na: jungletravel@gmail.com

Polasci tokom cele godine!

*Cena je promenljiva i zavisi od raspoloživosti mesta na letu. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karte. 

Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 300 eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak aranžmana je potrebno uplatiti najkasnije 7 nedelja pred put u dinarima po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Aranžman obuhvata:

 • povratnu avio kartu sa svim taksama
 • 4 noćenja u apartmanima Bajondillo 3*
 • transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • kompletnu organizaciju puta

Aranžman ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU zdravstveno osiguranje

 • fakultativne izlete i ulaznice u kulturno istorijske spomenike
 • individualne troškove u smeštaju i za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 11.05.2019.

Malaga je posle Sevilje drugi po veličini grad Andaluzije i peti u celoj Španiji. Okružena je planinskim vencima, na obali Sredozemnog mora i leži na dve reke koje se ulivaju u more. Pikasov rodni grad, stotine starih kuća, uske ulice sa dućanima, kafićima i restoranima. Krovovi u ulici Svete Lucije, glavne pešačke zone, preko dana su povezani sajlama koje drže bele prekrivače kako bi se štitili od jakog sunca. Uveče se prekrivači skidaju da bi pogled ka zvezdama bio pravi. Plaža Malageta, Pikasov trg, Katedrala „Jednoruke dame“ samo su neki od lokalite koje treba obići.

SMEŠTAJ:

Apartmani Bajondillo 3* se nalaze pored plaže u Toremolinosu. Ovaj smeštajni objekat nudi bazen na otvorenom, besplatan WiFi i raznovrstan zabavni program. Svi apartmani imaju sopstvenu terasu, a sa pojedinih terasa pruža se pogled na more. Smeštajne jedinice sadrže malu kuhinju sa pločom za kuvanje i frižiderom. Gostima je na raspolaganju izbor jastuka. U kompleksu postoji i samouslužna perionica veša. Bazen kompleksa Bajondillo okružuju vrtovi sa ležaljkama i sezonski bar. Ponuda takođe obuhvata stoni tenis, igraonicu i biblioteku. Osoblje organizuje raznovrsne zabavne programe tokom dana i večeri, uključujući živu muziku. Parking u okviru objekta može se besplatno koristiti, dok je korišćenje obezbeđene garaže moguće uz doplatu.

SMEŠTAJ:

Apartmani Bajondillo 3* se nalaze pored plaže u Toremolinosu. Ovaj smeštajni objekat nudi bazen na otvorenom, besplatan WiFi i raznovrstan zabavni program. Svi apartmani imaju sopstvenu terasu, a sa pojedinih terasa pruža se pogled na more. Smeštajne jedinice sadrže malu kuhinju sa pločom za kuvanje i frižiderom. Gostima je na raspolaganju izbor jastuka. U kompleksu postoji i samouslužna perionica veša. Bazen kompleksa Bajondillo okružuju vrtovi sa ležaljkama i sezonski bar. Ponuda takođe obuhvata stoni tenis, igraonicu i biblioteku. Osoblje organizuje raznovrsne zabavne programe tokom dana i večeri, uključujući živu muziku. Parking u okviru objekta može se besplatno koristiti, dok je korišćenje obezbeđene garaže moguće uz doplatu.