Rodos avio

Rodos avio

Upoznajte ostrvo koje ima dva lica – ruševine velikih i starih gradova s jedne strane, a sa druge strane modernu kulturnu i turističku ponudu.

FIRST MINUTE CENE

11 dana / 10 noćenja, avio + takse + smeštaj + transferi 

Ostrvo Rodos je najistočnije ostrvo, a i najveće, iz arhipelaga Dodekanezi, smešteno između Karpatosa i Kosa. Predstavlja jedno od najpoznatijih i najposećenijih grčkih ostrva, koje može da se pohvali sa više od 300 sunčanih dana godišnje. Sve na Rodosu posvećeno je turizmu. Unutrašnjost ostrva prekrivena je borovom i čempresovom šumom, kao i obradivom zemljom na kojoj se gaji južno voće, vinova loza i masline.

Plaže na Rodosu su mnogobrojne i raznovrsne. Na istočnoj obali ostrva plaže su peščane i more je mirnije, dok su na zapadnoj strani uglavnom šljunkovite, stenovite i ima više vetra koji odgovara surferima. U turističkim vodičima Rodos je zaslužno upisan kao blago Mediterana.

Prestonica Rodosa je istoimeni grad Rodos, u kojem živi oko 50000 ljudi. U centru grada nalaze se luksuzni hoteli, prodavnice, kao i građevine koje podsećaju na period okupacije Turaka i Italijana. Glavna kulturno-istorijska atrakcija grada je citadela vitezova Malteškog reda stavljena pod zaštitu UNESCO-a 1988. godine. Stari grad opasan je masivnim zidinama i predstavlja splet uskih uličica. Ceo kompleks starog grada je ostao nepromenjen-netaknut i zbog toga je impresivan. U samom gradu se nalazi arheološki muzej sa jedinstvenim umetničkim delima Rodosa, palata Velikog majstora, zidine zamka, Ulica vitezova, ruševine hramova, stadion, pozorište i druge zgrade.

Oduševiće vas veliki broj restorana s bogatstvom grčke kuhinje ali i specijalitetima iz mnogih delova sveta. Ljubiteljima morskih specijaliteta namenjene su brojne taverne kojih ima na skoro svakom koraku. Vinski podrumi su takođe jedan od zaštitnih znakova Rodosa. Jedno od najpoznatijih vina je Kavalieri. Turiste čeka i buran noćni zivot sa mnoštvom barova, kafea, diskoteka, kockarnica. U starom delu grada su prodavnice sa suvenirima i tradicionalnim proizvodima od kože (sandale, tašne, jakne) kao i brojne radnje s tkanim i vezenim proizvodima.

Lindos je prvi put naseljen 3000 godina p. n. e. Njegova povoljna pozicija mu je dala prednost nad drugim drevnim gradovima Kameirosom i Ialisosm. U 6. veku p. n. e. za vreme kralja Kleoboulosa postao je morska sila u Egejskom moru i imao je puno kolonija. Danas je Lindos sa svojim blistavo belim kućama, zamkom iz krstaških ratova i drevnim akropoljem magnet za turiste.     

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

Dan 1:  1. dan - BEOGRAD - RODOS. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod Šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona dan pred put. Predviđeno poletanje aviona u 05:20h. Direktan čarter let za Rodos (oko 120 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.

2. do 10. dan RODOS - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka - informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.

Dan 11: RODOS - BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10h. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
 

FIRST MINUTE CENE

11 dana / 10 noćenja, avio + takse + smeštaj + transferi 

*Cene su podložne promenama u zavisnosti od raspoloživih mesta u smeštaju i na avionu

07.07.2019. - od 502eur

17.07.2019. - od 539eur

27.07.2019. - od 539eur

06.08.2019. - od 539eur

16.08.2019. - od 521eur

26.08.2019. - od 502eur

05.09.2019. - od 456eur

15.09.2019. - od 390eur

Upit na: jungletravel@gmail.com

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA.

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pre početka putovanja.
 • Kreditnim karticama.
 • Preko računa

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Avio prevoz sa svim taksama Beograd – Rodos – Beograd (čarter let);
 • 10 noćenja u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga;
 • Transferi autobusom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma;
 • Troškovi organizacije putovanja;
 • Usluge predstavnika agencije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Fakultativni izleti;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
 • Taksa na noćenje.

**Aerodromske takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje, taksa na nocenje.

***TAKSA NA NOĆENJE je obavezna od 01.01.2018., naplaćuje se na licu mesta i regulisana na sledeci nacin:
0,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 1-2 zvezdice
1,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 3 zvezdice
3,00 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 4 zvezdice
4,00 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 5 zvezdica.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je Filip Travel sa licencom OTP 196/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik važi od 21.01.2019.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 100 putnika
U slučaju promena na monetarnom trzištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Filip Travel

Licenca Ministarstva Turizma OTP 196/2010

Opis smeštaja:

Hotel Mochos 2* - u samom srcu grada Rodosa, na odličnoj lokaciji. Ovaj mali, porodični, gradski hotel okružen je prodavnicama poznatih svetskih brendova. Nalazi se 550 m od peščano-šljunkovite gradske plaže Eli, 200 m od marine i šetališta uz more sa kafićima Mandraki, 500 m od starog grada, 8 km od aerodroma. Ukupno ima 31 sobu. 

Apartman Apollonio - apartman Apollonio se nalazi 100 m od peščane plaže u Falirakiju, 300 m od centra. Ovaj porodični objekat se nalazi u blizini taksi i autobuske stanice. Usluga je na bazi noćenja.

Hotel Butterfly 2* - hotel Butterfly se nalazi 500 m od peščane gradske plaže Eli, 200 m od starog grada, 12 km od aerodroma. Hotel ima ukupno 44 sobe. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Angela Suites 3* - hotel Angela Suites je centralno lociran gradski hotel, na svega 500 m od Eli plaže i 100 m od pešačke zone grada i brojnih marketa, radnji, kafića i restorana. Od aerodroma je udaljen oko 13 km.

Hotel Svea 2* - hotel Svea se nalazi 200 m od najbliže šljunkovite gradske plaže, 500 m od peščane gradske plaže Eli, 800 m od starog grada, 12 km od aerodroma. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Kipriotis 3* - hotel Kipriotis se nalazi na oko 80 m od šljunkovite plaže na zapadnoj „vetrovitoj“ obali (prelazi se ulica), u mirnom delu grada Rodosa, 600 m od centra, 1,5 km od starog grada, 14 km od aerodroma. Hotel ima 248 soba.

Hotel Orion 3* - hotel Orion se nalazi u mestu Faliraki, na stotinak metara od centra i oko 500 m od peščane plaže. Stari grad Rodos udaljen je 11 km, a aerodrom 12 km. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Cathrin 4* - hotel Cathrin se nalazi 650 m od plaže Ladiko i 900 m od plaže Entoni Kvin, 2.5 km od grada Faliraki, 17 km od grada Rodosa, 28 km od aerodroma. Hotel ima 173 sobe. 

Hotel Mitsis La Vita 4* - hotel Mitsis La Vita se nalazi 50 m od peščano-šljunkovite plaže, 500 m od centra grada Rodosa, 15 km od aerodroma. Hotel ima 126 soba. 

Hotel Best Western Plaza 4* - hotel Best Western Plaza se nalazi 200 m od peščane gradske plaže Eli, u centru grada Rodosa, 400 m od starog grada, 14 km od aerodroma.  Hotel ima 136 soba.

Hotel Mitsis Petit Palais 4* - hotel Mitsis Petite Palais se nalazi 200 m od peščano-šljunkovite gradske plaže Eli, u gradu Rodosu, 500 m od luke Mandraki, 600 m od starog grada, 15 km od aerodroma. Hotel ima 215 soba. Usluga je all inclusive.

Pegasos Beach 4* - hotel Pegsos Beach se nalazi na peščanoj plaži, 2 km od centra mesta Faliraki, 13 km od grada Rodosa i ima 290 soba.

Mitsis Alila Resort and Spa 5* - hotel Mitsis Alila Resort and Spa se nalazi na peščanoj plaži, 3 km od centra Falirakija, 20 km od aerodroma i 8 km od grada Rodosa. Hotel ima 314 soba.

Hotel Lindos Blu 5* - hotel Lindos Blu se nalazi na uzvišenju sa prelepim pogledom na more i okolinu, od plaže hotel je udaljen 250 m, 2.5 km od živopisnog mesta Lindos, 48 km od grada Rodosa, 57  km od aerodroma. Hotel ima 70 soba.

Hotel Mochos 2* - u samom srcu grada Rodosa, na odličnoj lokaciji. Ovaj mali, porodični, gradski hotel okružen je prodavnicama poznatih svetskih brendova. Nalazi se 550 m od peščano-šljunkovite gradske plaže Eli, 200 m od marine i šetališta uz more sa kafićima Mandraki, 500 m od starog grada, 8 km od aerodroma. Ukupno ima 31 sobu. 

Apartman Apollonio - apartman Apollonio se nalazi 100 m od peščane plaže u Falirakiju, 300 m od centra. Ovaj porodični objekat se nalazi u blizini taksi i autobuske stanice. Usluga je na bazi noćenja.

Hotel Butterfly 2* - hotel Butterfly se nalazi 500 m od peščane gradske plaže Eli, 200 m od starog grada, 12 km od aerodroma. Hotel ima ukupno 44 sobe. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Svea 2* - hotel Svea se nalazi 200 m od najbliže šljunkovite gradske plaže, 500 m od peščane gradske plaže Eli, 800 m od starog grada, 12 km od aerodroma. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Angela Suites 3* - hotel Angela Suites je centralno lociran gradski hotel, na svega 500 m od Eli plaže i 100 m od pešačke zone grada i brojnih marketa, radnji, kafića i restorana. Od aerodroma je udaljen oko 13 km.

Hotel Kipriotis 3* - hotel Kipriotis se nalazi na oko 80 m od šljunkovite plaže na zapadnoj „vetrovitoj“ obali (prelazi se ulica), u mirnom delu grada Rodosa, 600 m od centra, 1,5 km od starog grada, 14 km od aerodroma. Hotel ima 248 soba.

Hotel Orion 3* - hotel Orion se nalazi u mestu Faliraki, na stotinak metara od centra i oko 500 m od peščane plaže. Stari grad Rodos udaljen je 11 km, a aerodrom 12 km. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Cathrin 4* - hotel Cathrin se nalazi 650 m od plaže Ladiko i 900 m od plaže Entoni Kvin, 2.5 km od grada Faliraki, 17 km od grada Rodosa, 28 km od aerodroma. Hotel ima 173 sobe. 

Hotel Mitsis La Vita 4* - hotel Mitsis La Vita se nalazi 50 m od peščano-šljunkovite plaže, 500 m od centra grada Rodosa, 15 km od aerodroma. Hotel ima 126 soba. 

Hotel Best Western Plaza 4* - hotel Best Western Plaza se nalazi 200 m od peščane gradske plaže Eli, u centru grada Rodosa, 400 m od starog grada, 14 km od aerodroma.  Hotel ima 136 soba.

Hotel Mitsis Petit Palais 4* - hotel Mitsis Petite Palais se nalazi 200 m od peščano-šljunkovite gradske plaže Eli, u gradu Rodosu, 500 m od luke Mandraki, 600 m od starog grada, 15 km od aerodroma. Hotel ima 215 soba. Usluga je all inclusive.

Pegasos Beach 4* - hotel Pegsos Beach se nalazi na peščanoj plaži, 2 km od centra mesta Faliraki, 13 km od grada Rodosa i ima 290 soba.

Mitsis Alila Resort and Spa 5* - hotel Mitsis Alila Resort and Spa se nalazi na peščanoj plaži, 3 km od centra Falirakija, 20 km od aerodroma i 8 km od grada Rodosa. Hotel ima 314 soba.

Hotel Lindos Blu 5* - hotel Lindos Blu se nalazi na uzvišenju sa prelepim pogledom na more i okolinu, od plaže hotel je udaljen 250 m, 2.5 km od živopisnog mesta Lindos, 48 km od grada Rodosa, 57  km od aerodroma. Hotel ima 70 soba.