Samos avio

Samos avio

Neverovatno mesto sa izuzetnim prirodnim lepotama, uključujući vodopade, močvare, autentična sela i neverovatne obale!

FIRST MINUTE CENE

11 / 12 dana, avio + takse + smeštaj + transferi + vodič – cena od 337 eur

Samos je popularno ostrvo na samom istoku Egejskog mora, u blizini obale Turske. Ovo je ostrvo zelenih planina i beskrajnih vinograda, na kojima se proizvodi poznato Samiotiko vino. Ostrvo je brdovito, sa dve planine, i sa najvišim vrhom od 1443 m nadmorske visine. Ovo ostrvo od turskog kopna deli kanal, širok nekoliko kilometara. Samos od ostalih grčkih ostrva izdvajaju očaravajuće plaže i izuzetno bujna vegetacija. Tu se proizvodi duvan, maslinovo ulje, čuveno vino od muskat grožđa, kao i limun. Takođe je rodno mesto oca matematike Pitagore. Samos ima preko 1.000 crkava, manastira i kapela! Njihova glavna karakteristika na ovom ostrvu je svetlo plava kupola i uobičajeni beli ili kameni zidovi.

Glavni grad je Vati, često nazivan i Samos, potom razvijena letovališta Kokari, Pitagorion, Karlovasi, Heraion, Agios Konstantinos, Potokaki... U ovim mestima imaćete priliku da se kupate na veoma egzotičnim plažama - bilo da volite urbane ili one divlje i skrivene. Najpoznatije plaže na ostrvu su Tsamados, Lemonakia, Chryssi Ammos ili zlatni pesak, na kojoj se u zoru mogu čuti petlovi sa turske obale, kako meštani kažu. Na Samosu ima dosta plaža koje su izolovane i do kojih se može doći samo pešice. Plaže su uglavnom šljunkovite sa modro plavom bojom vode.

Prema mitologiji, na ovom egejskom ostrvu rodila se boginja Hera i mnogi hramovi su posvećeni njoj. Pitagorion je antički grad Samosa, šarena luka pod zaštitom UNESCO-a, gde ćete imati priliku da se upoznate sa istorijom ovog ostrva. Postoji nekoliko arheoloških nalazišta koje treba posetiti, kao i kulturno-istorijskih znamenitosti. Jedna od najznačajnijih atrakcija je sigurno Pitagorina pećina, u podnožju planine Kerki. To je prilično impresivna pećina koju je Pitagora koristio kada je želeo da se osami. Ovu pećinu je koristio i kao skrovište kada ga je Polikrat optužio da kvari omladinu Samosa.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

Dan 1: - BEOGRAD - SAMOS (Pitagorion). Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona dan pred put. Predviđeno poletanje aviona u 05:20 h. Direktan čarter let za Samos (oko 90 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.

Dan 2-10: SAMOS (Pitagorion) - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka - informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.

Dan 11: SAMOS (Pitagorion) - BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10 h. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd. 

FIRST MINUTE CENE

11 / 12 dana, avio + takse + smeštaj + transferi + vodič – cena od 337 eur

*Cene su podložne promenama u zavisnosti od raspoloživih mesta u smeštaju i na avionu

07.07.2019. - od 362eur

17.07.2019. - od 412eur

**11 noćenja za polazak 17.07.

28.07.2019. - od 392eur

07.08.2019. - od 412eur 

**11 noćenja za polazak 07.08.

18.08.2019. - od 392eur

28.08.2019. - od 396eur

08.09.2019. - od 336eur

Upit na: jungletravel@gmail.com

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA.

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pre početka putovanja.
 • Kreditnim karticama.
 • Preko računa

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Avio prevoz sa svim taksama na relaciji Beograd – Samos – Beograd (čarter let)
 • 10 / 11 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga
 • Transferi autobusom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma
 • Usluge predstavnika agencije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Fakultativni izleti;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;

**Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje, taksa na nocenje.

TAKSA NA NOĆENJE je obavezna od 01.01.2018., naplaćuje se na licu mesta i regulisana na sledeci nacin:
0,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 1-2 zvezdice
1,50 eur po sobi, po
noćenju za hotele sa 3 zvezdice
3,00 eur po sobi, po
noćenju za hotele s 4 zvezdice
4,00 eur po sobi, po
noćenju za hotele sa 5 zvezdica.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je Filip Travel sa licencom OTP 196/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik važi od 27.12.2018.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 100 putnika
U slučaju promena na monetarnom trzištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Filip Travel

Licenca Ministarstva Turizma OTP 196/2010

Samos je popularno ostrvo na samom istoku Egejskog mora. Samos od ostalih grčkih ostrva izdvajaju očaravajuće plaže i izuzetno bujna vegetacija. Glavni grad je Vathi, a izuzetno razvijena letovališta su Kokari, Pitagorion, Karlovasi, Heraion, Agios Konstantinos, Potokaki... U ovim mestima imaćete priliku da se kupate na veoma egzotičnim plažama - bilo da volite urbane ili one divlje i skrivene plaže. Predlažemo vam da nikako ne propustite i opuštanje uz najfinija vina koja se na Samosu proizvode vekovima unazad. Tokom letnje sezone svakodnevno možete odlaziti i do velikog turskog letovališta Kušadasi - obzirom da je ovo grčko ostrvo najbliže turskoj obali.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hotel Dimitris Samos - studio Dimtris se nalazi na odličnoj lokaciji, u samom centru mestu Kokari, na jednoj od glavnih ulica u mestu, 80 m od šljunkovite plaže, 23 km od aerodroma. U neposrednoj blizini se nalaze supermarketi, taverne i restorani kao i živopisno šetalište uz more. Neke od najlepših plaža nalaze se na samo 2 km Lemonaki i 3 km Tsamadou.

Hotel Katerina 2* - hotel Katerina se nalazi na šljunkovitoj plaži Potokaki,  3 km od aerodroma, 2  km od grada Pitagoriona. Ovaj mali porodični hotel ima 14 soba. 

Hotel Labito 2* - hotel Labito je gradski hotel, idealno pozicioniran u centru mesta Pitagoriona, na oko 200 metara od šljunkovite plaže i oko 4 km od aerodroma. Hotel se sastoji od dve zgrade.

Hotel Mykali 2* - hotel Mykali je uređen u tradicionalnom stilu, sa ukupno 60 soba koje sve imaju pogled na more, pruža prijatan boravak gostima. Od najbliže plaže je udaljen 700 m, od aerodroma 3,5 km, od grada 1,5 km. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Kokkari Beach 3* - hotel  Kokkari Beach se nalazi 20 m od šljunkovite plaže (prelazi se lokalna ulica), 750 m od centra mesta Kokari, 22 km od aerodroma. Hotel ima ukupno 47 soba. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Glicorisa 2* - hotel Glicorisa se nalazi u istoimenom zalivu, okružen bujnom vegetacijom i na svega 50 metara od šljunkovite plaže sa plavom zastavicom. Od Pitagoriona je udaljen oko 3km, a od aerodroma svega 4km.

Kerveli Village 3* - hotel Kerveli village se nalazi 100 m od stenovito-šljunkovite plaže do koje vode stepenice, u vodu se može ući i preko pontona. Od grada Samosa hotel je udaljen 8 km, 14 km od mesta Pitagorio, 18 km od aerodroma.  Hotel Kalidon Beach 2* - hotel Kalidon Beach je mali porodični hotel na odličnoj lokaciji, u centru mesta Kokari, na oko 20 metara od šljunkovite plaže (prelazi se lokalna ulica). Dve prelepe plaže, Lemonakia i Tsamadou, su na 1.5 km  udaljenosti. Od grada Samosa hotel je udaljen 10 km, dok od aerodroma 25 km.

Hotel Possidonio 2* - hotel Possidonio se nalazi u istoimenom zalivu Posidonio na jugoistočnoj strani ostrva, na šljunkovitoj plaži, 18 km od mesta Pitagorio i 20 km od aerodroma.

Hotel Samaina Inn 4* - hotel Samaina Inn se nalazi u mestu Karlovasi (severna strana ostrva), u blizini centra grada,  50 m od šljunkovite plaže (prelazi se ulica). Od aerodroma je udaljen oko 36 km, od grada Samosa oko 30 km.

Hotel Dimitris Samos - studio Dimtris se nalazi na odličnoj lokaciji, u samom centru mestu Kokari, na jednoj od glavnih ulica u mestu, 80 m od šljunkovite plaže, 23 km od aerodroma. U neposrednoj blizini se nalaze supermarketi, taverne i restorani kao i živopisno šetalište uz more. Neke od najlepših plaža nalaze se na samo 2 km Lemonaki i 3 km Tsamadou.

Hotel Katerina 2* - hotel Katerina se nalazi na šljunkovitoj plaži Potokaki,  3 km od aerodroma, 2  km od grada Pitagoriona. Ovaj mali porodični hotel ima 14 soba. 

Hotel Labito 2* - hotel Labito je gradski hotel, idealno pozicioniran u centru mesta Pitagoriona, na oko 200 metara od šljunkovite plaže i oko 4 km od aerodroma. Hotel se sastoji od dve zgrade.

Hotel Mykali 2* - hotel Mykali je uređen u tradicionalnom stilu, sa ukupno 60 soba koje sve imaju pogled na more, pruža prijatan boravak gostima. Od najbliže plaže je udaljen 700 m, od aerodroma 3,5 km, od grada 1,5 km. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Kokkari Beach 3* - hotel  Kokkari Beach se nalazi 20 m od šljunkovite plaže (prelazi se lokalna ulica), 750 m od centra mesta Kokari, 22 km od aerodroma. Hotel ima ukupno 47 soba. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Glicorisa 2* - hotel Glicorisa se nalazi u istoimenom zalivu, okružen bujnom vegetacijom i na svega 50 metara od šljunkovite plaže sa plavom zastavicom. Od Pitagoriona je udaljen oko 3km, a od aerodroma svega 4km.

Kerveli Village 3* - hotel Kerveli village se nalazi 100 m od stenovito-šljunkovite plaže do koje vode stepenice, u vodu se može ući i preko pontona. Od grada Samosa hotel je udaljen 8 km, 14 km od mesta Pitagorio, 18 km od aerodroma.  Hotel Kalidon Beach 2* - hotel Kalidon Beach je mali porodični hotel na odličnoj lokaciji, u centru mesta Kokari, na oko 20 metara od šljunkovite plaže (prelazi se lokalna ulica). Dve prelepe plaže, Lemonakia i Tsamadou, su na 1.5 km  udaljenosti. Od grada Samosa hotel je udaljen 10 km, dok od aerodroma 25 km.

Hotel Possidonio 2* - hotel Possidonio se nalazi u istoimenom zalivu Posidonio na jugoistočnoj strani ostrva, na šljunkovitoj plaži, 18 km od mesta Pitagorio i 20 km od aerodroma.

Hotel Samaina Inn 4* - hotel Samaina Inn se nalazi u mestu Karlovasi (severna strana ostrva), u blizini centra grada,  50 m od šljunkovite plaže (prelazi se ulica). Od aerodroma je udaljen oko 36 km, od grada Samosa oko 30 km.