Skijatos avio

Skijatos avio

Odmor na prelepim zlatnim peščanim plažama Skijatosa. Najposećenije ostrvo severnih Sporada u Egejskom moru, prekriveno borovom šumom i maslinjacima.

FIRST MINUTE CENE

11 dana/10 noćenja, avio + takse + smeštaj + transferi – cena od 396 eur

Za one koji na odmoru vole da leškare i uživaju sunčajući se, a da još pri tome imaju što više izbora, a tokom večeri bogat noćni život, idealna destinacija je malo grško ostvo Skijatos, koji leži naspram dubokog Voloskog zaliva u Egejskom moru. Jedno je od najmanjih i najzelenijih naseljenih ostrva Grčke. Od kopna je udaljeno samo 2 km, dugačko je oko 12 km, a široko oko 6 km i većim delom obraslo je gustom borovom šumom. Pripada ostrvskoj skupini Severnih Sporada, zajedno sa obližnjim Skopelosom, Alonisosom i Skirosom.

Najlepši ukras Skijatosa su predivne pešcane plaže i uvale, čak 65 plaža, raspoređenih duž 44 km ostrvske obale. Najduža među njima, a i najpoznatija, je plaža Kukunaris sa belim peskom, dugačka 1 km, oivičena visokim borovima. Kukunaris plaža sa sitnim peskom i dugačkim plićakom je među 10 najlepših na svetu. Ljubitelji mira i tišine treba da posete plaže Ahladija, Koljos i Troulos. Posetiocima je posebno zanimljiva i plaža Lalarija, do koje se može stići samo brodom.

Na ostrvu Skijatos, kao i na ostrvu Skopelos, u leto 2007. godine sniman je čuvani mjuzikl Mama Mia sa Meril Strip i Pirs Brosnanom u glavnoj ulozi. Grad Skijatos je izuzetno lep, sa uskim uličicama, sa puno restorana, taverni i barova, prelepom promenadom za šetnju odakle se pruža divan pogled na poluostrvo Burzi. Noćni život skoncentrisan je u centru grada koji je načičkan tavernama, barovima i noćnim klubovima. Svuda je neprekidna gužva, saobraćaj i vreva, a zvuk motocikala regularno preseca kontinuirani disko ritam. Ovde ćete naći veliki izbor barova, kafića, taverni, restorana i noćnih klubova. Najbolji barovi su u ulicama Politehniu i Papadiamantos.

Većina naselja i rizortova nalaze se na južnoj strani ostrva, protežući se od prestonice Skijatos na jugoistoku do turističkog naselja Kukunaries na zapadu. Severni deo ostrva je zapostavljen od strane turizma, zbog svog planinskog i stenovitijeg dela. Ono što krasi severni deo jesu plaže proglašene kao najlepše na svetu i srednjevekovna tvrđava Kastro koja je služila za odbranu od pirata.

Od poznatih koji su posetili Skijatos svakako treba izdvojiti prisustvo Silvestera Stalonea, Đorđa Armanija, Kurt Rasela, Breda Pita, Madone, Bitlsa, Toma Henksa kao i najpoznatijeg para današnjice Dejvida i Viktorije Bekam. Sa istoka najpoznatiji gosti bili su Vladimir Putin i Ambramovič. Sve ovo dalo je dodatni šmek ionako odličnoj destinaciji.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

11 dana (10 noćenja) AVIONOM 

Dan 1: Beograd – Skijatos. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona. Direktan čarter let za Skijatos (oko 90 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije.. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.

Dan 2 - 10.: Skijatos. Boravak u hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Prvog ili drugog dana boravka - informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti. 9 noćenja.

Dan 11: Skijatos – Beograd. Check out i napuštanje soba do 10h. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

FIRST MINUTE CENE

11 dana / 10 noćenja, avio + takse + smeštaj + transferi 

*Cene su podložne promenama u zavisnosti od raspoloživih mesta u smeštaju i na avionu

01.07.2019. - od 456eur

11.07.2019. - od 476eur

21.07.2019. - od 476eur

31.07.2019. - od 476eur

10.08.2019. - od 456eur

20.08.2019. - od 456eur

30.08.2019. - od 416eur

09.09.2019. - od 396eur

19.09.2019. - od 396eur

Upit na: jungletravel@gmail.com

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA.

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pre početka putovanja.
 • Kreditnim karticama.
 • Preko računa

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Avio prevoz sa svim taksama Beograd – Skijatos – Beograd (čarter let);
 • 10 noćenja u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga;
 • Transferi autobusom od luke na Skijatosu do hotela i od hotela do aerodroma na Skijatosu;
 • Troškovi organizacije putovanja;
 • Usluge predstavnika agencije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Fakultativni izleti;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
 • Taksa na noćenje.

**Aerodromske takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje, taksa na nocenje.

***TAKSA NA NOĆENJE je obavezna od 01.01.2018., naplaćuje se na licu mesta i regulisana na sledeci nacin:
0,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 1-2 zvezdice
1,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 3 zvezdice
3,00 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 4 zvezdice
4,00 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 5 zvezdica.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je Filip Travel sa licencom OTP 196/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik važi od 13.03.2019.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 100 putnika
U slučaju promena na monetarnom trzištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Filip Travel

Licenca Ministarstva Turizma OTP 196/2010

Opis smeštaja:

Apartman Elpiniki - apartmani Elpiniki se nalaze u mirnom delu mesta, na uzvišenju, okruženi maslinama i četinarima. U zalivu je Trulos na 400 m od peščane plaže, 11 km od centra grada Skijatosa, 10 km od aerodroma. Pozicija objekta je odlična i pruža brojne mogućnosti. Ispred objekta na glavnom putu nalazi se autobuska stanica do grada Skijatosa ili plaže Kukunarija. Na par autobuskih stanica, nalaze se peščane plaže Marata, Kukunarija, Agija Paraskevi, Kolios, Vromolimnos, Nostos. 

Apartmani Christiana - apartmani Christiana se nalaze 80 m od dugačke, urbane peščane plaže Megali Amos, 850 m od centra grada Skiatosa, 3 km od aerodroma. Neposredno pored apartmana se nalazi i bus stanica odakle sa može otići do bilo koje poznate plaže na Skijatosu. U blizini apartmana se nalaze supermarketi, taverne, restorani, mesta za zabavu, a prednost je i odlična povezanost sa gradom Skijatosom. Ispred apartmana se nalazi manja javna površina za parkiranje.

Apartmani Lake - apartmani Lake se nalaze 500 m od najatraktivnije i najveće plaže Kukunaries, tačno naspram rezervata prirode oko Kukunarija jezera sa trim stazama koje vode kroz borovu šumu. U neposrednoj blizini se nalaze i druge najlepše plaže na ostrvu Ampelakia i Agia Eleni, 15 km od grada Skijatosa, 16 km od aerodroma. Preko puta apartmana je autobuska stanica koja vodi do centra grada, a u blizini se nalaze taverne, restorani i supermarket.

Skiathos Palace 5* - hotel Skiathos Palace se nalazi na 250 m od peščane plaže Kukunaries, na uzvišenju, 150 m od peščane plaže Marata, 10 km od grada Skijatosa, 12 km od aerodroma. Hotel ima 258 soba. 

Apartman Elpiniki - apartmani Elpiniki se nalaze u mirnom delu mesta, na uzvišenju, okruženi maslinama i četinarima. U zalivu je Trulos na 400 m od peščane plaže, 11 km od centra grada Skijatosa, 10 km od aerodroma. Pozicija objekta je odlična i pruža brojne mogućnosti. Ispred objekta na glavnom putu nalazi se autobuska stanica do grada Skijatosa ili plaže Kukunarija. Na par autobuskih stanica, nalaze se peščane plaže Marata, Kukunarija, Agija Paraskevi, Kolios, Vromolimnos, Nostos. 

Apartmani Christiana - apartmani Christiana se nalaze 80 m od dugačke, urbane peščane plaže Megali Amos, 850 m od centra grada Skiatosa, 3 km od aerodroma. Neposredno pored apartmana se nalazi i bus stanica odakle sa može otići do bilo koje poznate plaže na Skijatosu. U blizini apartmana se nalaze supermarketi, taverne, restorani, mesta za zabavu, a prednost je i odlična povezanost sa gradom Skijatosom. Ispred apartmana se nalazi manja javna površina za parkiranje.

Apartmani Lake - apartmani Lake se nalaze 500 m od najatraktivnije i najveće plaže Kukunaries, tačno naspram rezervata prirode oko Kukunarija jezera sa trim stazama koje vode kroz borovu šumu. U neposrednoj blizini se nalaze i druge najlepše plaže na ostrvu Ampelakia i Agia Eleni, 15 km od grada Skijatosa, 16 km od aerodroma. Preko puta apartmana je autobuska stanica koja vodi do centra grada, a u blizini se nalaze taverne, restorani i supermarket.

Skiathos Palace 5* - hotel Skiathos Palace se nalazi na 250 m od peščane plaže Kukunaries, na uzvišenju, 150 m od peščane plaže Marata, 10 km od grada Skijatosa, 12 km od aerodroma. Hotel ima 258 soba.