Pivska tura

Pivska tura

Specijalna tura u zemlje gde se proizvodi najkvalitetnije pivo - za sve ljubitelje istog !
Minhen - Oktobarfest,  Nirnberg i Prag

5 dana, bus + hostel u Nirnbergu

FIRST MINUTE DO 02.03.2019. 119EUR
NAKON 02.03. CENA SE POVAĆAVA NA 139EUR

Period putovanja: 26.04 - 30.04.2019.

Naše putovanje počinje u pestonici Bavarske - Minhenu, čist i otmen grad na reci Izar, sa čuvenim pivom i belim kobasicama. Obilazimo Karlsplac, crkvu Svetog Mihaila, Frauenkirhe sa tornjevima visokim 99metara iznad kojih je zabranjena gradnja u užem centru grada, Staru i Novu većnicu, najstariju crkvu u gradu Peterskirhe, renesansnu baštu Hofgarten, legendarnu Hitlerovu pivnicu Hofbrojhaus .

Stižemo u Nirnberg, drugi po veličini i značaju grad u Bavarskoj (posle Minhena), nekadašnji centar nacističke propagande. Na severnim granica grada se nalazi poznati Nirnberški zamak sa očuvanim zidinama. Danas je jedan od najvećih industrijskih centara Nemačke i najveći broj građana radi u fabrikama Simensa i Mana. 

Fakulatativni izlet u Bamberg. Teško da vas neće impresionirati grad kao što je ovaj, jedan od najlepših gradova u Nemačkoj. Uz veličanstven centar grada, predivnu katedralu i sjajne palate, ovo mesto sa UNESCO-ve liste, podigli su arhiepiskopi na sedam brežuljaka, odakle mu i potiče nadimak “Franački Rim”. Čudesno, grad Bamberg je izašao iz Drugog svetskog rata gotovo bez i jedne ogrebotine, a većina najboljih gradskih zgrada su originali. Netaknuti primeri arhitekture iz doba romanike preživeli su do danas, a istinski šarm i romantika prožima grad. Da ne zaboravimo - Bamberg je izuzetno dimljenom poznat po pivu.

Naš izlet uključuje i obilazak veoma neobične pivnice, upravo zbog svoje maštovite arhitekture - Kuchlbauer tornja. Ona predstavlja obeležje Kuchlbauerovog sveta piva. Bićete u mogućnosti da prođete kroz ceo proces pravljenja piva i da vidite najsitnije detalje koji ovo pivo čine posebnim, tačnije videćete srce jedne pivare. 

Putovanje završavamo u “zlatnom gradu” - Pragu. Bajkovit grad, u kome cete pronaći inspiraciju i u kome će vam svaki trenutak biti za pamćenje. Iskoristite priliku da obiđete znamenitosti grada, ali i da uživate u njegovim čarima, u kuhinjii naravno i pre svega čuvenom českom pivu. Mistični Karlov most, Praški dvorac, Hradčani, sat Orloj, “Dancing house” i mnoge druge znamenitosti neće vas ostaviti ravnodušnim.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

 

Dan 1 (26.04.2019) Polazak iz Beograda sa parkinga preko puta parkinga ispred Muzeja Istorije jugoslavije (Kuća cveća)  u 16h. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Austriju do Minhena, sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sta u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (27.04.2019): Dolazak u Minhen u prepodnevnim časovima, gde pravimo desetočasovnu tehničku pauzu. Fakultativni obilazak grada čije su pivnice krojile svetsku istoriju: Karlsplac, Crkva Sv. Mihaila, Frauenkirhe, Stara i Nova većnica, najpoznatija pivnica na svetu – Hofbrojhaus, Rezidencija, Hofgarten, najveći park u Evropi – Engleska bašta. Grad u kom se održava najpopularniji festival piva na svetu, Oktobarfest. Litarske krigle pune piva ovde su nezaobilazne, kao i kobasice i kolenice. Polazak za Nirnberg u večernjim časovima. Smeštaj u hostel. Noćenje.

Dan 3 (28.04.2019): Fakultativni obilazak Nirnberga: Stara većnica, fontana, pozorište, kuća Alberta Direra, dvorište zanatlija, Kuća Dželata, Gradski muzej, Centar za dokumentaciju. Popodnevni fakultativni izlet do Bamberga, grada dimljenog piva! Upoznavanje sa procesom pravljenja ove specifične vrste piva. Hvatamo se za krigle i izlazimo na ulice da uživamo u ovom slikovitom gradiću. Povratak u Nirnberg. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 4 (29.04.2019): Pakovanje stvari i napustanje hostela. Pozdravljamo se sa Bavarskom u ranim jutarnjim časovima  i krećemo za Prag, jedan od najpoznatijih pivskih gradova na svetu! Dnevna vožnja do češke prestonice gde pravimo desetočasovnu tehničku pauzu, a slobodno vreme koristimo za obilazak grada:  Starogradski Trg, sat Orloj, katedrala Svete Gospe od Tina, Jevrejska četvrt, Karlov most, Hradčani i naravno upoznajemo se sa njegovim najboljim pivnicama. U večernjim časovima krećemo za Beograd. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku, sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sta u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 5 (30.04.2019):  Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

FIRST MINUTE DO 02.03.2019. 119EUR
NAKON 02.03. CENA SE POVAĆAVA NA 139EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Druga rata se plaća mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvđanske banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata :

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 2 noćenja u hostelu u Nirnbergu u višekrevetnim sobama
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uređaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata :

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hostelu i za vreme putovanja
   

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 Cenovnik br.1 važi od 19.09.2018

Nirnberg je grad u nemačkoj pokrajini Bavarskoj u regionu Mittelfranken. Posle Münchena je drugi po broju stanovnika u Bavarskoj sa 503.088 stanovnika . Zajedno s okolnim gradovima Furth, Erlangen i Schwabach predstavlja ekonomsko kulturno sredi[te severne Bavarske. Ovaj grad, koji prema najranijim pisanim podacima potiče iz 1050. nekada je bio mesto u kom su se donosile odluke o brojnim političkim događajima Evrope, a danas je pravi turistički dragulj. Grad je pun muzeja koji slave lokalnu kulturu, a specifičan je po odličnoj hrani, pivu, pijacama i divnoj arhitekturi. 

 

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel je smeštajni objekat namenjen prvenstveno mladim ljudima. Sobe su višekrevetne, a kupatila zajednička. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom *** Tačno ime hostela biće poznato po formiranju grupe, a svi će biti u centru grada

 

Kuchlbauer toranj i Bamberg

Kuchlbauer toranj je obeležje Kuchlbauerovog sveta piva. Prijatni okrugli oblici, plesni prozori, talasasti podovi i organske linije, kupole u obliku luka i izgled koji podseća na stablo -  su tipični elementi  gradnje Hundertvassera u skladu sa prirodom. Kuchlbauerova kula je za razliku od bilo koje druge zgrade na svetu, na osnovu svoje unutrašnjosti i spoljašnjosti naklonjena bavarskom pivu. Zaposleni u ovoj pivari poštuju posebnu proceduru pravljenja piva gde teška zemljišta regije Gauboden (brežuljka Bavarske) pruža idealne uslove za uzgajanje pšenicu koju koriste. Kako oni kažu ''Pivo je proizvod koji treba da bude savršen, koji nije proizveden ali je stvoren.'' i verujemo da ćete nakon ove ture uživati u posebnom ukusu ovog izuzetno pažljivo stvorenog i kvalitetnog piva.

Bamberg je jedan od najlepših i najslikovitijih srednjovekovnih gradova čitave evrope. Kao takav je 1993.godine stavljen na listu UNESCO-ve kulturne baštine. Ovaj grad je ipak napoznatiji po svom dimljenom pivu, jedinstvenom ukusu i načinu pripreme. Ono je nastalo kao posledica brojnih požara i vlasnika pivnica koji nisu želeli da bace ni kap piva. Užurbane žive ulice, pune ljudi koji ispijaju pune krigle na svakom ćošku čine ovaj grad jednom od pivskih prestonica sveta.