Samos avio

cena od
429
EUR ,00
trajanje
12 dana
Prijavi se Upit
Upit

Samos je popularno ostrvo na samom istoku Egejskog mora, u blizini obale Turske. Ovo je ostrvo zelenih planina i beskrajnih vinograda, na kojima se proizvodi poznato Samiotiko vino. Ostrvo je brdovito, sa dve planine, i sa najvišim vrhom od 1443 m nadmorske visine. Ovo ostrvo od turskog kopna deli kanal, širok nekoliko kilometara. Samos od ostalih grčkih ostrva izdvajaju očaravajuće plaže i izuzetno bujna vegetacija. Tu se proizvodi duvan, maslinovo ulje, čuveno vino od muskat grožđa, kao i limun. Takođe je rodno mesto oca matematike Pitagore. Samos ima preko 1.000 crkava, manastira i kapela! Njihova glavna karakteristika na ovom ostrvu je svetlo plava kupola i uobičajeni beli ili kameni zidovi.


Ruta
Beograd
Samos
Beograd

Prevoz
Avion
Smeštaj
Apartman, Hotel
Organizator
Filip Travel DOO Beograd, Srbija
Destinacije
Grčka
Vrste putovanja
Letovanja
Kod putovanja
GR2
Zahtevnost
Pogodno za decu
Da

Plan i program

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona dan pred put. Predviđeno poletanje aviona u 05:20 h. Direktan čarter let za Samos (oko 90 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana.

Prevoz

 • avionski prevoz Beograd - Samos (Pitagorion)

Smeštaj

Apartman Dimitris Samos ili Hotel Labito ili Hotel Katerina ili Hotel Erato ili Hotel Samaina Port ili Hotel Kokkari Beach ili Hotel Saint Nicholas ili Hotel Naftilos 1 noć

Mesto

 • Beograd
 • Samos

Hrana

 • doručak (buffet) × 1
 • polupansion × 1
 • pun pansion × 1
 • all inclusive × 1

Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka - informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.

Smeštaj

Apartman Dimitris Samos ili Hotel Labito ili Hotel Katerina ili Hotel Erato ili Hotel Samaina Port ili Hotel Kokkari Beach ili Hotel Saint Nicholas ili Hotel Naftilos 9 noći

Mesto

 • Samos

Hrana

 • doručak (buffet) × 9
 • polupansion × 9
 • pun pansion × 9
 • all inclusive × 9

Sobe treba napustiti do 10 h. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd. 

Prevoz

 • avionski prevoz Samos (Pitagorion) - Beograd

Mesto

 • Samos
 • Beograd

Polasci i cene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno


Prevoz

 • avionski prevoz Beograd - Samos (Pitagorion)
 • avionski prevoz Samos (Pitagorion) - Beograd

Hrana

10 × doručak (buffet), 10 × polupansion, 10 × pun pansion, 10 × all inclusive

Nije uključeno

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Osiguranje od otkaza putovanja (može se uzeti u agenciji ili bilo kojoj osiguravajućoj kući)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Taksa na noćenje

Smeštaj

Apartman Dimitris Samos

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Studio Dimtris se nalazi na odličnoj lokaciji, u samom centru mestu Kokari, na jednoj od glavnih ulica u mestu, 80 m od šljunkovite plaže, 23 km od aerodroma. U neposrednoj blizini se nalaze supermarketi, taverne i restorani kao i živopisno šetalište uz more. Neke od najlepših plaža nalaze se na samo 2 km Lemonaki i 3 km Tsamadou.

Hotel Labito

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel Labito je gradski hotel, idealno pozicioniran u centru mesta Pitagoriona, na oko 200 metara od šljunkovite plaže i oko 4 km od aerodroma. Hotel se sastoji od dve zgrade.

Sajt http://www.labito.gr/

Hotel Katerina

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel Katerina se nalazi na šljunkovitoj plaži Potokaki, 3 km od aerodroma, 2  km od grada Pitagoriona. Ovaj mali porodični hotel ima 14 soba. 

Hotel Erato

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel Erato se nalazi u mestu Karlovasi (severna strana ostrva), 1km od centra grada, 200  m od peščano-šljunkovite plaže (prelazi se ulica) i nove luke, dok se plaža Potami nalazi 2 km od hotela. Od aerodroma je udaljen oko 36 km, od grada Samosa oko 30 km. Hotel ima 38 soba.
 

Sajt https://www.eratohotel.gr/

Hotel Samaina Port

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel Samaina Port se nalazi  u luci u mestu Karlovasi, 1,6 km od šljunkovite plaže Potami,  30 km od aerodroma.  Hotel ima 20 soba.  U blizini se nalaze brojni kafići i restorani.

Sajt https://samainaport.gr/

Hotel Kokkari Beach

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel  Kokkari Beach se nalazi 20 m od šljunkovite plaže (prelazi se lokalna ulica), 750 m od centra mesta Kokari, 22 km od aerodroma. Hotel ima ukupno 47 soba.

Sajt https://kokkaribeach.com/

Hotel Saint Nicholas

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel Saint Nicholas se nalazi u mestu Psili Amos, oko 80 m od duge šljunkovite Mykali plaže. Udaljen od Pitagoriona oko 8 km i oko 11 od grada Samos i aerodroma.

Sajt https://saintnicholas.gr/

Hotel Naftilos

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Hotel Naftilos se nalazi na glavnom putu, na uzvišenju iznad zaliva, 650 m od šljunkovite plaže, 2.5 km od centra mesta Pitagorio, 5 km od aerodroma.

Sajt http://www.hotelnaftilos.gr/

Korisne informacije

Ovde ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informisani, što omogućuje manje nesporazuma tokom putovanja i ugodnije iskustvo.

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je FILIP TRAVEL sa licencom OTP 17/2020.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja, i za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Faros Tours nije u mogućnosti da utiče na stvari van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.