Bodrum – Krstarenje guletima

cena od
850
EUR ,00
trajanje
9 dana
Prijavi se Upit
Upit


Upoznajmo potpuno novo lice Turske!

Krenite sa nama na krstarenje guletima na koje se kreće iz Bodruma. Budite se svakog jutra u drugom zalivu, neka jutarnje kupanje u moru postane Vaša rutina na ovom putovanju.

Zajedno ćemo obići skrivena mesta, uvale, vizantijska nalazišta, plaže i uživati u druženju na palubi!


Ruta
Beograd
Istanbul
Bodrum
Istanbul
Beograd

Prevoz
Avion, Lokalni transfer
Smeštaj
Gulet
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Beograd, Srbija
Destinacije
Evropa, Turska
Vrste putovanja
Letovanja
Kod putovanja
TR15
Zahtevnost
Pogodno za decu
Ne
Veličina grupe
Min 10 , Maks 20 ,

Plan i program

Plan i program puta važi za polaske

Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata pre leta. Let iz Beograda u 20:20h sa presedanjem u Istanbulu. Dolazak u Istanbul u 23:10h po lokalnom vremenu. Konekcija na let. 

Prevoz

 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Beograd–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga

Mesto

 • Beograd
 • Istanbul

Let za Bodrum u 05:35h. Dolazak u Bodrum u 06:55h. Slobodno vreme za kupanje u bistroj, tirkiznoj vodi i odmaranje na nekoj od najlepših plaža Bodruma. Upoznavanje sa prirodnim i kulturnim lepotama ove kosmopolitske regije. Uživanje u mirisima i ukusima ovog primorskog mesta. Ukrcavanje na gulet u 15:30 h iz luke u Bodrumu. Uživanje na brodu, večera.

Prevoz

 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Istanbul–Bodrum, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smeštaja

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Večera × 1

Doručak na palubi i upoznavanje sa itinererom krstarenja. Zatim ćemo rano ujutro krenuti na krstarenje do zaliva Palamutbuku. Usidrićemo se na Ince Burunu nakon ručka i pauza za kupanje. Ostaćemo u ovoj ljupkoj uvali na večeri i prenoćištu.

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak .Nakon doručka krstarićemo do uvale Aktur. Tada će naša prva stanica biti uvala Benčik koja ima vrlo uski ulaz, ali jedinstven pogled kada uđete unutra. Benčik se nalazi na najužem delu poluostrva koje deli zaliv Hisaronu od zaliva Gokova, ali se nalazi na strani Hisaronu. Godine 550. p.n.e. ljudi iz Knida želeli su da iskopaju tunel u najužem kopnenom delu poluostrva između zaliva Hisaronu i zaliva Gokova kao odbrambenu liniju od Persijanaca. Na taj način bi olakšali odbranu i dva poluostrva na jednom ostrvu. Počeli su marljivo i uložili veliki trud, međutim, na kraju nisu uspeli da se snađu i grad su osvojili Persijanci. Večera i noćenje biće u uvali Benčik.

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Nakon doručka, usidrićemo se u uvali Emel Saiın, a vi ćete uživati u kupalištu u ovoj ljupkoj uvali. Za ručak ćemo pristati u Orhaniju. U zalivu Orhaniie videćete jedinstvene pejzaže prirodne plimske formacije koja se zove 'Kız Kumu' (Devojačka plaža). Postoji toliko mnogo mitova o ovoj crvenkastoj peščanoj stazi koja ide od obale do unutrašnjih delova mora koja je pogodna za šetnju. Na malom ostrvu koje se nalazi u zalivu možete videti olupine antičkog dvorca, znak drevnog grada. Danas će naše konačno odredište biti Selimiie za večeru i prenoćište.

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Nakon sidrenja u Dirsekbuku, idemo u Bozburun koji je mali ribarski grad. Ovo područje je bilo popularno i pogodno za ronjenje i vadjenje sunđera, ali danas stanovnici ostrva više nisu zainteresovani za vadjenje sunđera jer to nije finansijski korisno i opasno je. Poslednjih godina ronjenje za sunđerima zamenjeno je turizmom guleta, a danas Bozburun Gulets su glavni u ovom sektoru. Večera i noćenje.

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Krstarićemo do Datke. Hrana i voda će se isporučivati brodu iz luke Datka. Krstarit ćemo do Knida na večeru i noćenje. Knidos je bio razvijen grad u nauci, umetnosti i arhitekturi. Knidos je bio dom za Afroditin spomenik, a u to vreme grad je bio poznat po bordelima i postao je popularan po mornarima i arapskim trgovcima. Možete prošetati obalom da vidite ruševine. Večera i noćenje.

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Rano ujutro ćemo krenuti na krstarenje do Karaade (Crno ostrvo). Doručak i pauza za kupanje biće u zalivu Poiraz koji se nalazi na južnoj strani ostrva. Ovo je tako lep zaliv sa tirkizno-plavim vodama. Usidrićemo se u luku Bodrum na večeru i noćenje.

Smeštaj

Gulet 1 noć

Mesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Napuštanje broda do 10:30h. Transfer do aerodroma. Let iz Bodruma u 14:45h sa presedanjem u Istanbulu. Dolazak u Istanbul u 16:20h po lokalnom vremenu. Konekcija na let. Let za Beograd u 18:45h. Dolazak u Beograd u 19:30h. 

Prevoz

 • Transfer od smeštaja do aerodroma
 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Bodrum–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Istanbul–Beograd, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga

Mesto

 • Bodrum
 • Istanbul
 • Beograd

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1

Polasci i cene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno

Smeštaj

Gulet Primer 7 noći

Prevoz

 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Beograd–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Istanbul–Bodrum, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smeštaja
 • Transfer od smeštaja do aerodroma
 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Bodrum–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Avio-kartu sa svim taksama na relaciji Istanbul–Beograd, u ekonomskoj klasi sa presedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga

Hrana

7 × Večera, 7 × Kontinentalni doručak, 6 × Ručak

Ostalo

 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Nije uključeno

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

Smeštaj

Gulet

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju
Ovo je primer smeštaja koji možete da očekujete. Stvaran smeštaj može biti drugačiji, ali sličan u onome šta pruža.

Gulet  je udobna drvena jahta koja za plovidbu koristi snagu motora i vetra.

Prevoz

Avion

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Putnički avion (linijski putnički avion ili komercijalni transportni avion) veliki je avion prvenstveno namenjen komercijalnom prevozu putnika i tereta.

Lokalni transfer

Kliknite na sliku da bi otvorili galeriju

Manje prevozno sredstvo za najčešće do 15 putnika.  U zavisnosti od zemlje može biti manjeg ili većeg komfora.

Korisne informacije

Ovde ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informisani, što omogućuje manje nesporazuma tokom putovanja i ugodnije iskustvo.

NAPOMENE:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 53/2021 kategorija licence A25 od 21.05.2021.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznacenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni nacin u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, bice tretirani kao da su odustali od putovanja.
 • Putnicima se preporucuje da uplate osiguranje od otkaza aranzmana.
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa putovanja je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom.
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su duzni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i zalbe vezani za kradje i nepredvidjene okolnosti.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno licna i stvar je licne odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.
 • Za ovo putovanje postoji poseban uslov putovanja,gde svi putnici svojom uplatom aranzmana potvrdjuju da su saglasni sa istim. Avio karte se obicno kupuju nekoliko meseci unapred i ukoliko putnik nakon prijave i uplate otkaze putovanje, duzan je da plati troskove avio karte u skladu sa uslovima avio kompanije. Gore pomenuta obaveza je istaknuta u zakonu kod člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje karte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova (ova napomena važi samo za avio-aranžmane)

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.
 • Za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 1500,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A25 u visini od 250.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovorao turističkom putovanjui sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o zastupanju u osiguranju od 13.11.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvo za osiguranje Globos osiguranje a.d.o Beograd, ul. Bul. Mihajla Pupina 165d, Polisa broj IN-0000008 od 20.11.2020. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja. 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanţne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovimai Opštim uslovima YUTE.