Uvac specijalni polasci

Uvac specijalni polasci

SPECIJALNI POLASCI ZA UVAC:
TERMIN 1 - 29.06-01.07.2018.
TERMIN 2 - 24.08-26.08.2018.

3 dana, prevoz+kamp/etno-domaćinstvo/vila - 4000RSD / 6000RSD / 7000RSD

Plovimo duž reke koja svojom čuvenom zelenom bojom i meandrima predstavlja pravo čudo prirode i pogledom tragamo za gnezdima beloglavog supa, zaštitnog znaka uvačke doline. Čamcem stižemo do Ledene pećine, gde poput patuljaka uz baterijske lampe, istražujemo njene impresivne dvorane prepune svetlucavog nakita.

Beloglavi supovi su najveće ptice koje žive na tlu Srbije i njihova težina varira između 6 i 11kg, a rastu i do 110cm. Hrane se isključivo leševima, a parovi su zajedno celog života. Žive oko 30 godina i za to vreme su u službi prirode, jer zaustavljaju sve zaraze kada pojedu mišiće i iznutrice uginulih životinja, odnosno vrše “prirodnu reciklažu”. Dok se vozimo čamcima i penjemo do vidikovaca oni će leteti pored nas.

Uvačko jezero ili Sjeničko jezero je veštačko jezero dugo 27 km koje vijuga meandrima kojima je pre njegovog nastanka proticala reka Uvac. Nastalo je izgradnjom najviše zemljane brane u Srbiji (110 metara). Uvačko jezero je prvo u nizu jezera koji su izgrađeni na reci Uvac za potrebe proizvodnje električne energije. Voda iz ovog jezera otiče u Zlatarsko jezero, a iz Zlatarskog u Radoinjsko jezero.

Uživajte u najlepšoj pirodi Srbije, uz jutarnju kaficu ispred šatora, na terasi vile i u dvorištu etno-domaćinstva. Upoznajte nove ljude i pravu avanturu uz Jungle Travel.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

 

 

Dan 1: Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima. Vožnja preko Čačka, Požege, Užica i Nove Varoši. Dolazak na Zlatar, u selo Drmanovići. Pešačimo 6km kroz netaknutu prirodu do sela Radijevići. Postavljamo šatore i imamo slobodno vreme za uživanje i kupanje u jezeru.

Dan 2: Polazak na krstarenje krstarenje meandrima reke Uvac. Plovimo duž reke koja svojom čuvenom zelenom bojom i meandrima predstavlja pravo čudo prirode i pogledom tragamo za gnezdima beloglavog supa, zaštitnog znaka uvačke doline. Čamcem stižemo do Ledene pećine, gde poput patuljaka uz baterijske lampe, istražujemo njene impresivne dvorane prepune svetlucavog nakita.
Nakon krstarenja, krećemo u šetnju duž planinskih staza i penjemo se do brda - vidikovca odakle uživamo u pogledu na meandre i zadivljujućem letu beloglavog supa, sada, iz ptičje perspektive, takozvani  Million Dollar View. Vraćamo se do sela. Popodne idemo u hajking uzbrdo do još jednog vidikovca 2 km udaljenog (do repetitora). Obilazimo seoska domaćinstva i degustiramo specijalitete ovog kraja: zlatarski sir, pitu od heljde, domaće kiselo mleko, domaću rakiju...  Veče koristimo za druženje i brojanje zvezda ako je nebo vedro.

Dan 3: Pešačimo kilometar uzbrdo kako bismo čekirali još jedan vidikovac Vaganica. Skupljamo šatore i krećemo pešice do busa, opet 6km. Busom idemo do najviše kamene brane u Evropi. Povratak u
Beograd u kasnim večernjim časovima.

CENA: 4000 DINARA

Prilikom prijave plaća se celokupan iznos aranžmana. Minimum putnika za realizaciju aranžmana je 15.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili minibusom sa klima uređajem i audio opremom
 • Organizaciju 2 noćenja u šatorima (potrebno je poneti svoj šator)
 • Krstarenje meandrima Uvca
 • Ulaznicu u Ledenu pećinu
 • Ulaznicu za “SRP Uvac”

 

Aranžman ne obuhvata:

 • Doplatu za 2 noćenja u etno-domaćinstvu 2000RSD ili u vili 3000RSD
 • Individualne troškove na putovanju
 • Hranu i piće
 • Putno zdravstveno osiguranje

Važne napomene:

 • potrebno je poneti ranac, udobnu obuću, peškir, stvari za presvlačenje, deblji duks ili jaknu za vetar, kape i šešire, kremu za sunce i naočare, kupaće kostime, rekvizite za igru, kabanicu, fotoaparate, dvogled...
 • za ljude koji žele da spavaju u prirodi, potrebno je poneti svoj šator sa prostirkom, vreću za spavanje i svu prateću opremu za kampovanje
 • pešačenje od tačke ostavljanja i parkiranja autobusa do sela traje oko sat vremena, razdaljina je 6 km
 • pešačenje tj. hajking na vidikovce traje oko 45 po vodikovcu, nije previše zahtevan i ne treba neka specijalna priprema
 • vožnja brodom traje oko 5 sati
 • za obilazak pećine potrebno je poneti lampe (može i blic sa telefona)

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 2 važi od 28.12.2017.

Zlatiborski okrug se nalazi u zapadnom delu Srbije. Obuhvata opštine: Užice, Bajinu Baštu, Kosjerić, Požegu, Čajetinu, Arilje, Priboj, Novu Varoš, Prijepolje i Sjenicu. Ovaj okrug predstavlja spoj prirode i tradicije: planine - Zlatibor, Zlatar, Tara i Golija, reke - Drina, Đetinja, Lim i Uvac, Potpećku i Stopića pećinu, muzej-sela nad otvorenim nebom – Sirogojno i Drvengrad, manastire - Mileševa, Rača, Sveti Nikola i Uvac... Čuveni gastronomski specijaliteti ovog kraja su: komplet lepinja, užička pršuta, ariljska malina, zlatarski sir, rakije šljivovica i klekovača.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

*za putnike koji se odluče za etno-domaćinstvo

Etno-domaćinstvo Šaponjić se nalazi u selu Radijevići, 800 metara od Uvačkog jezera. Sobe su 1/2, 1/4, 1/5, 1/6. Kupatila su zajednička. 

*za putnike koji se odluče za vilu

Vila Uvac 3* se nalazi se nalazi u selu Radijevići, 400 metara od Uvačkog jezera. Sobe su 1/2 i 1/4. Neke sobe imaju kupatilo, a neke koriste zajednička. Gosti mogu koristiti besplatan wi-fi.