Toskana

Toskana

Magična Toskana, regija vina i renesanse
Sijena, Firenca, Piza, Cinque Terre

5 dana, bus+hotel 3*

FIRST MINUTE DO 11.05.2019: CENA 115EUR
NAKON 11.05.2019: CENA 135EUR

Period putovanja: 24.05-28.05.2019.

Putovanje kroz najlepšu italijansku regiju, kolevku umetnosti i renesanse, gde ćemo uživati u vinu i pasti, a i u delima najpoznatijih umetnika svih vremena Leonarda da Vinčija, Rafaela Santija, Mikelanđela Buonarotija, Sandra Botičelija. U Toskani je nastao moderni italijanski jezik, čuveni drveni lutak Pinokio, alfaltirane ulice. Ova regija ima više lokaliteta na listi UNESCO- ve svetske kulturne baštine nego cela Australija ili Južna Afrika.

Sijena je grad u Toskani sa oko 55.000 stanovnika. Prvi su je naselili Etrurci,  a ime je dobila po plemenu Saina. Rimljani su osnovali grad Saenna Julia na mestu etrurskog naselja. Kroz grad se dva puta godišnje održava tradicionalna konjička trka Palio kojoj prisustvuju brojni gosti. Sijena je poznat studentski grad, univerzitet je osnovan 1203.godine. Rivalitet sa Firencom bio je najjači u 13. i 14.veku, a ispoljavao se pre svega u umetnosti.

Fakultativno obilazimo Firencu, jedan od turistički najpopularnijih italijanskih gradova, oazu za ljubitelje umetnosti. Najstariji most u gradu - Ponte Vekio preko reke Arno pun je suvenirnica i malih šopova, Muzej Salvatorea Feragama najpopularniji je među ljubiteljima cipela, a modni fanatici dobro znaju da je u Firenci rođen dizajner Roberto Kavali i da je ovde nastao čuveni brend Gucci 1921.godine. Firencu je još više proslavio pisac Den Braun u svom romanu "Inferno" pa turisti idu stopama Roberta Langdona kroz uske ulice "kolevke resesanse" kojima su koračali Leonardo da Vinči, Dante Aligijeri, Rafaelo Santi, Nikolo Makijaveli i mnogi drugi genijalni umovi. Impozantna katedrala, Porselino, Palata Vekio, Galerija Ufići, Piti palata, vrtovi Boboli, vidikovac Mikelanđelo, samo su neka od mesta koja vas u Firenci obaraju s nogu.

Fakultativni izlet u Pizu - Galileov grad na reci Arno u kome se nalazi Polje čuda sa zvonikom - krivim tornjem, katedralom, krstionicom i grobljem. Zlatno doba Pize bilo je od 11. do 14. veka  kada je postala grad-država i pomorska sila na Sredozemlju. U 15.veku zauzimaju je Medičijevi i postaje deo firentinske države. Danas ima oko 87.000 stanovnika sa mnogo doseljenika iz inostranstva. U njoj se nalazi i najveći i najprometniji aerodrom u Toskani - Galileo Galilej. Nakon Pize idemo u Cinque Terre, pet šarenih sela na stenama Ligurskog mora:  Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Tokom vekova starosedeoci su pažljivo gradili terase na strmim, neravnim brdima, sve do litica koje gledaju na more. Mesta se u istoriji prvi put spominju u XI veku. Danas su jedna od najlepših turističkih atrakcija Italije.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h


NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1.dan (24.05.2019): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća)  u 16h. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

2.dan (25.05.2019): Dolazak u Sijenu u prepodnevnim časovima gde pravimo desetočasovnu tehničku pauzu. Fakultativni obilazak grada: Piazza del Campo sa Palazzo Publico, katedrala iz 12.veka, Bazilika Svetog Domenika, Santa Maria della Scala, Pinacoteca Nazionale u stilu renesanse. Najstarija banka na svetu osnovana je upravo u Sijeni 1472.godine, u njoj se nalazi drugi po visini toranj Italije Torre del Mangia, kao i brojna dela renesansnih umetnika. Slobodno vreme za uživanje u Sijeni. Polazak za Montekatini u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.dan (26.05.2019): Doručak. Fakultativni izlet u Firencu, kolevku renesanse na obali reke Arno. Obilazimo jedan od kulturno najbogatijih gradova na svetu u kome su stvarali Leonardo da Vinči, Rafaelo Santi, Mikelanđelo Buonaroti, Sandro Botičeli…Obilazimo katerdalu, Piazza della Signoria, palatu Vekio i istoimeni most, palatu Ufici, palatu Piti, vrtove Boboli. Slobodno vreme koje možete iskoristiti za obilazak prelepih palata, muzeja i galerija, šetnju, kupovinu suvenira. Povratak u Montekatini u večernjim časovima. Noćenje.

4.dan (27.05.2019): Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Fakultativni izlet u Pizu, Galileov grad u kome se nalazi Polje čuda sa zvonikom - krivim tornjem, katedralom, krstionicom i grobljem. Nakon obilaska grada i slobodnog vremena u Pizi, nastavljamo izlet do La Specije, mesta iz kog kreće voz za Cinque Terre, pet sela šarenih fasada na obali Ligurskog mora: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Polazak za Montekatini u večernjim časovima gde se okuplja cela grupa i odmah nastavljamo put za Beograd. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

5.dan (28.05.2019): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

FIRST MINUTE DO 11.05.2019: CENA 115EUR
NAKON 11.05.2019: CENA 135EUR

PRIJAVA: Prilikom prijave plaća se avans od 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak  se plaća najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje platnim karticama
 • Plaćanje preko računa

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vodjenje puta
 • 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu 3* u Montekatiniju u sobama 1/2, 1/3 i 1/4
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uredjaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Turističku taksu 2eur po putniku ukupno za sve dane boravka (plaća se u agenciji u dinarima po prodajnom kursu Vojvođanske banke)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 19.09.2018.

Toskana je jedna od 20 italijanskih regija i nalazi se u njenom središnjem delu. Glavni grad je Firenca, a ostali značajni gradovi su Piza, Livorno, Prato, Sijena, Luka, Montekatini Terme, San Gimignano... Toskana ima bogato kulturno-istorijsko nasledje, koje se može videti po brojnim muzejima, galerijama, crkavama i trgovima... Najpoznatnija vina proizvode se u Toskani: Chianti Classico, Brunelo di Montalcino, Nobile di Montepulciano, Vernaccia...

Sijena je grad u Toskani sa oko 55.000 stanovnika. Prvi su je naselili Etrurci  a ime je dobila po plemenu Saina. Rimljani su osnovali grad Saenna Julia na mestu etrurskog naselja. Kroz grad se dva puta godišnje održava tradicionalna konjička trka Palio kojoj prisustvuju brojni gosti. Sijena je poznat studentski grad, univerzitet je osnovan 1203.godine. Rivalitet sa Firencom bio je najjači u 13. i 14.veku, a ispoljavao se pre svega u umetnosti.

Montekatini Terme je gradić i banja u okrugu Pistoja u dolini reke Arno. Nalazi se na oko 50km od glavnog grada Toskane – Firence. Veliki broj hotela, restorana, ali i mineralnih izvora se nalazi u ovom mestu koje godišnje poseti preko milion turista. Predstavlja odličnu bazu za istraživanje regije Toskana.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hotel Delizia & Genovese 3* nalazi se u centru Montekatinija i 300 metara od Terme Excelsior. Hotel ima besplatan wi-fi. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 i svaka soba ima kupatilo, klimu, tv. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.hoteldeliziagenovese.it/

FIRENCA

Glavni grad regije Toskana je prvi grad u Evropi sa alsfaltiranim ulicama (u 14.veku) i kolevka renesanse na obali reke Arno. Jedan je od kulturno najbogatijih gradova na svetu u kome su stvarali Leonardo da Vinči, Rafaelo Santi, Mikelanđelo Buonaroti, Sandro Botičeli…Obilazimo katerdalu, Piazza della Signoria, palatu Vekio i istoimeni most, palatu Ufici, palatu Piti, vrtove Boboli. U Firenci je nastao najčuveniji drveni lutak na svetu - Pinokio.

PIZA I CINQUE TERRE

Piza - Galileov grad na reci Arno u kome se nalazi Polje čuda sa zvonikom - krivim tornjem, katedralom, krstionicom i grobljem. CINQUE TERRE - 5 SELA ušuškanih u stenama na obali mora, šarenih fasada: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Sva ova mesta se zbog svoje nesvakidašnje lepote nalaze na listi UNESCO-ve svetske kulturne baštine. Do njih je moguće stići samo vozom i pešice, tako da smo organizovali izlet vozom do njih. Tokom vekova starosedeoci su pažljivo gradili terase na strmim, neravnim brdima, sve do litica koje gledaju na more.

Hotel Delizia & Genovese 3* nalazi se u centru Montekatinija i 300 metara od Terme Excelsior. Hotel ima besplatan wi-fi. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 i svaka soba ima kupatilo, klimu, tv. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.hoteldeliziagenovese.it/