Crna Gora

Crna Gora

Crna Gora (Montenegro) je republika na Balkanskom poluostvu koja izlazi na Jadransko more. Morksa obala čini je popularnom turističkom destinacijom. Glavni grad je Podgorica, a glavni turistički centri Cetinje (koje ima status prestonice, iako je Podgorica glavni grad), Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi i Ulcinj

Tri srednjovekovne države bile su smeštene na području današnje Crne Gore: Duklja, Raška i Travunija. Bila je deo Osmanskog carstva i Kraljevine Jugoslavije odnosno SFRJ  pa kasnije i SRJ, da bi 2007. godine posle referenduma o nezavisnosti postala Republika Crna Gora.  Jedna od najznačajnijih ličnosti kroz istoriju Crne Gore je Petar II Petrović Njegoš koji je napisao čuveni “Gorski vijenac” i čiji se mauzolej nalazi na Cetinju. Na Cetinju je rođen i jugoslovenski kralj Aleksandar I Karađorđević, jer je njegova majka, kneginja Zorka, bila najstarija ćerka crnogorskog kralja Nikole I Perovića. 

Pored Jadranskog mora (Adriatic sea), velike atrakcije u Crnoj Gori su Skadarsko jezero, Žabljak, Durmitor sa Gorskim očima,  kanjon reke Tare, najdublji kanjon u Evropi i drugi na svetu (posle kanjona reke Kolorado poznatog kao Veliki Kanjon u SAD-u). 

Putovanja

Individualna putovanja